# 0164

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dimecres, 07 d'octubre de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us presentem un nou article i dues monografies a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès.

::Document destacat

Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2014-2015

Food Drink Europe. 30 setembre 2015
Food Drink Europe

L'edició d'aquest any sobre les Dades i Tendències de la Indústria dels aliments i les begudes a Europa ofereix un panorama complet de l'estructura i l'economia del sector d'aliments de la UE-28. El document destaca que 4,2 milions dels empleats a tota la UE es troben al sector de la indústria alimentària i, d’aquest, el 63% són empleats de les PIME

Amunt

::Agroclimatologia

Poc alleujament per als cultius d'estiu

Poc alleujament per als cultius d'estiu
Crop monitoring in Europe: MARS Bulletin.  vol. 23, núm. 09. 2015, 48 p.
European Commission

Les previsions de rendiment dels cultius d'estiu a nivell de la UE-28 continuen sent baixos i són comparables a la previsió del mes passat. Una onada de calor a finals d'agost i la manca de pluges han empitjorat les perspectives de rendiment dels cultius d'estiu a grans zones de Centreeuropa

Amunt

::Indústria agroalimentària

Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2014-2015

Food Drink Europe. 30 setembre 2015
Food Drink Europe

L'edició d'aquest any sobre les Dades i Tendències de la Indústria dels aliments i les begudes a Europa ofereix un panorama complet de l'estructura i l'economia del sector d'aliments de la UE-28. El document destaca que 4,2 milions dels empleats a tota la UE es troben al sector de la indústria alimentària i, d’aquest, el 63% són empleats de les PIME

Informe mundial sobre competitivitat 2015-2015
World Economic Forum. 30 setembre 2015-2016. 403 p.
World Economic Forum

Informe anual de referència que mesura la productivitat i la prosperitat dels països. Espanya avança 2 llocs, fins al lloc 33è de la llista dels 140 països analitzats, d'una classificació que lidera Suïssa, Singapur, els Estats Units, Alemanya i Holanda

Informe mundial sobre competitivitat 2015-2015
World Economic Forum. 30 setembre 2015-2016. 403 p.
World Economic Forum

[Resum]

Amunt

::Internacionalització

Agribusiness investment and opportunity in Sub-Saharan Africa

Inversions en agronegocis i oportunitats a l’Àfrica subsahariana (AIM)
Linklaters. 1 setembre 2015
Linklaters

Informe on s'analitzen breument les oportunitats en el sector de l'agroindústria a 21 països de l'Àfrica subsahariana. La classificació, que ve  il·lustrada amb un gràfic prou entenedor, es fa d'acord amb quatre criteris:  d’atracció, reguladors, mediambientals i d'infraestructura

Amunt

::Medi ambient

Us oferim informació sobre el medi ambient, el canvi climàtic i els boscos

FAO and the 17 Sustainable Development Goals Sustainable

La FAO i els 17 objectius per al Desenvolupament Sostenible
Sustainable Development Summit. 25-27 setembre 2015 
Food and Agriculture Organization of the United Nations

A la cimera mundial sobre Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2030, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per posar fi a la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia, i lluitar contra el canvi climàtic el 2030. Cliqueu i accedireu als objectius

Agriculture and Climate Change

Agricultura i canvi climàtic
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Setembre 2015. 6 p.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Analitza reptes i ofereix recomanacions als responsables de polítiques agràries del món per tal d’aconseguir un creixement sostenible de la productivitat agrària, sense sacrificar els objectius de mitigació del canvi climàtic ni d'adaptació

Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2014

Estudi de l’impacte macroeconòmic de les energies renovables a Espanya l’any 2014
Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). 30 setembre 2015. 152 p.
Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA)

Segons aquest informe anual, durant l’any 2014 les energies renovables, en el seu conjunt, van aportar 7.387 M€ al PIB espanyol, van reduir-ne la balança comercial a 2.316 milions, van realitzar una aportació fiscal neta a l'Estat de 970 milions, van invertir en innovació tecnològica 216 milions, van evitar importacions energètiques per valor de 8.469 milions d’euros, van estalviar 325 milions en emissions de CO2 i van ocupar 70.750 persones

Amunt

::Mercats mundials

Productivitat agrícola: El creixement als Estats Units: Mesurament, tendències i direccions
Department of Agriculture (USDA). 2015. 72 p.
United States. Department of Agriculture (USDA) 

Aquest estudi examina els canvis i les tendències de les entrades agrícoles (per exemple, la terra i mà d'obra), sortides (per exemple, cultius i bestiar) i de la productivitat en els últims sis decennis, i els factors que impulsen els canvis en la productivitat. En particular, es tracta de respondre les preguntes sobre una possible desacceleració de la productivitat i la capacitat del sector agrícola dels Estats Units per mantenir la productivitat a llarg termini

Productivitat agrícola: El creixement als Estats Units: Mesurament, tendències i direccions
Department of Agriculture (USDA). 2015. 72 p.
United States. Department of Agriculture (USDA) 

[Resum]

L’Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica: un motor important del comerç mundial agrícola
USDA, Economic Research Service, July 2015. 39 p.
United States. Department of Agriculture (USDA) 

Us apropem un article elaborat pels economistes del Departament d’Agricultura dels Estats Units, en què es fa una anàlisi del consum i la producció  de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica enfocant les exportacions dels Estats Units a la regió. Segons l’article,  històricament, els Estats Units ha tingut un paper important en el compliment de les necessitats alimentàries de la regió ‘MENA’. Recentment, però, les exportacions de gra dels EUA a la regió han disminuït a causa de la competència de nous proveïdors: Amèrica Llatina, Europa Oriental i Sud d'Àsia

Amunt

::Pesca

Fish Outlook 2015-2024 and 2030

Perspectives del sector de la pesca
Stefania Vannuccini (FAO). Meeting on Trade in Sustainable Fisheries. 29 setembre-1 octubre 2015. Ginebra (Suïssa). 39 p.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Document elaborat ad hoc al Congrés Internacional sobre Pesca Sostenible

Amunt

::Política agrària

La política econòmica de la PAC dels anys 2014-2020: Una tempesta imperfecta
Centre for European Policy Studies (CEPS). 2015. 525 p.
Centre for European Policy Studies (CEPS)

Publicació de prospectiva econòmica de la PAC d’aquí al 2020. Els autors d’aquest obra col·lectiva, publicada pel Centre d'Estudis Polítics Europeus (CEPS), afirmen estar decebuts per la reforma que si bé, diuen, s’ha traduït  en una política econòmica més justa, però en canvi no en més simple ni menys verda. Així mateix, es fa un exercici de prospectiva que albira les tendències econòmiques de la PAC d’aquí al 2020

Amunt

::Sectors productius

Amb aquest número, us oferim nova informació del sector dels insums, els fertilitzants, els fruits secs i la ramaderia

Overview of the agricultural inputs sector in the EU

Informació general sobre el sector dels insums a la UE
European Parliament. Juliol 2015. 128 p.
Eureopean Parliament

Segons aquest estudi, s’estima que el mercat dels productes fitosanitaris i de l’energia estan molt concentrats en la Unió Europea, la qual cosa podria donar lloc a problemes de competència. En canvi, el mercat de les llavors de la UE està menys concentrat que el mercat mundial. El negoci d’aquest sector se centra més en la investigació i el desenvolupament de nous productes que no pas en la compra de les empreses

Fertilizer Outlook 2015-2019

Perspectives per als fertilitzants 2015-2019
International Fertilizer Industry Association (IFA). 2015. 8 p.
International Fertilizer Industry Association (IFA) 

La demanda mundial de fertilitzants es preveu que arribi als 200 milions de tones el 2019/20

Tree Nuts Annual: UE

Informe anual del comerç de la fruita seca a la UE-28
United States. Department of Agriculture (USDA). 14 setembre 2015. 15 p.
United States. Department of Agriculture (USDA)

Us apropem l’informe anual de comercialització de fruita seca amb la Unió Europea-28. Informe elaborat pel Servei d’Afers Exteriors del Departament d’Agricultura dels Estats Units. Al  2014, la UE-28 va ser el principal destí d'exportació de la fruita seca dels Estats Units amb un 35%, seguit d'Àsia Oriental amb un 25% i l’Orient Mitjà amb un 11%. Les destinacions més importants per a la fruita seca dels Estats Units el 2014 van ser la UE-28 (35%) i  Àsia (25%). Dins de la UE, els socis comercials més importants per a la fruita seca dels Estats Units són, en ordre d'importància, Espanya, Alemanya i els Països Baixos

Cartographie des jeux d'influence en matière d'élevage au niveau International

Mapa de les estratègies d’influència en matèria ramadera a nivell internacional
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. 2015. 80 p.
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Segons l’estudi del Ministeri d’Agricultura de França, una veritable "revolució ramadera" està en marxa i desafia els sistemes agrícoles tradicionals, principalment en benefici dels grans grups industrials a les Amèriques. En aquesta revolució es posen en marxa iniciatives d'influència dels estats i de les grans empreses internacionals, que tendeixen a imposar models de producció i consum globalitzat. El document es proposa mostrar quines són aquestes estratègies d’influència

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya