# 0165

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dimarts, 20 d'octubre de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us presentem un nou article i una monografies a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès.

::Document destacat

Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries (AVEC): 2015 Report

Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la UE (AVEC): Informe 2015
5 d'octubre de 2015, 52 p. 
Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la UE (AVEC)

L’anuari de l’Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la Unió Europea recull, com a previsions d’aquí a l’any 2024, que el volum del comerç mundial de carn d'aus de corral romangui robusta i aconsegueixi els 16,2 milions de tones l’any 2024, encara que la taxa de creixement s'alentirà en comparació amb la dècada anterior (2,9% previst per a la pròxima dècada en comparació amb el 6,4% experimentat en els últims 10 anys). Tot i que els països desenvolupats representen més del 50% de les exportacions mundials de carn, la seva participació es preveu que disminueixi de manera constant durant el període considerat. En total, les exportacions de carn d’aus de corral de la UE es preveu que creixin en 50.000 tones a l'any durant els pròxims deu anys. El 50% de les importacions s'originarà en els països en desenvolupament, principalment a l’Àsia i Àfrica. Brasil mantindrà la seva posició dominant. Les malalties i, en concret, la grip aviària en els EUA pot tenir una gran influència en els fluxos comercials a curt termini, però és qüestionable si això podria conduir a una reorganització de les posicions dels diferents actors en els mercats d'exportació a llarg termini

Amunt

::Desenvolupament rural

El estado mundial de la agricultura y la alimentación: La protección social y la agricultura: romper el ciclo de la pobreza rural

L'estat mundial de l’agricultura i l'alimentació: La protecció social i l'agricultura: trencar el cicle de la pobresa rural
Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). 13 d’octubre de 2015, 165 p.
Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO)

Aquesta edició de L'estat mundial de l'agricultura i l'alimentació 2015 considera que les mesures de protecció social ajudaran a trencar el cicle de la pobresa i la vulnerabilitat rurals si es combinen amb mesures agrícoles i de desenvolupament rural més generals

Anàlisi de la situació actual dels PDR espanyols 2014-2020
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). 6 d’octubre de 2015, 14 p.
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA)

La informació per a l’elaboració de l’informe ha estat facilitada per les comunitats autònomes, les xarxes regionals i els grups d’acció local mateixos. Es presenta per fitxes i comunitats autònomes. S’hi recull un primer bloc amb dades bàsiques del programa actual 2007-2013 i un segon bloc amb dades sobre el procés de tramitació i participació dels grups en l'elaboració del PDR 2014-2020, la nova configuració territorial, el nombre de grups d'acció local i l’aportació de FEADER a LEADER en el nou marc, i també tota la normativa desenvolupada per les diferents comunitats autònomes.

Amunt

::Energies renovables

Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities for improvement

L'ús d'energia en la indústria alimentària de la UE: situació actual i oportunitats de millora
European Commission, 8 d’octubre de 2015 
Joint Research Centre

L’informe que us apropem analitza l’ús de l’energia en la indústria alimentària de la UE, i afirma que la participació de les renovables en aquest sector segueix sent relativament petit (7%). L’informe constata que la quantitat d'energia necessària per conrear, processar, empaquetar i dur el menjar a les taules dels ciutadans europeus representa el 17% del consum brut d'energia de la UE, la qual cosa equival al voltant del 26% del consum final d'energia de la UE l’any 2013. Així mateix, el document enfoca els reptes i les solucions per disminuir el consum d'energia i augmentar l’ús d’energies renovables al sector alimentari europeu

Global bioeconomy in the conflict between biomass supply and demand

Bioeconomia global en el  conflicte entre l'oferta i la demanda de biomassa
Nova-Institut. Octubre de 2015, 13 p.
Nova-Institut

Informe que dóna una visió detallada dels escenaris d’oferta i demanda de biomassa fins a l'any 2050 per a Alemanya, Europa i el món. Mostra l’evolució de la demanda en tots els sectors que utilitzen la biomassa: aliments, pinsos, productes químics i materials, bioenergia i biocombustibles. Els escenaris es basen en projeccions fundades en factors com el creixement demogràfic, l’evolució d’ingressos, els canvis en els patrons de consum, l’erosió del sòl, l’augment de l’eficiència en l’agricultura, etc.

Amunt

::Indústria agroalimentària

Indústria agroalimentària

En aquesta ocasió, us presentem un document sobre cooperatives

Desenvolupament de ñes cooperatives agràries a la Unió Europea l'any 2014
COPA-COGECA. Octubre de 2014, 400 p.
COPA-COGECA

Aquest document presenta informació actualitzada sobre les tendències per països i per sectors de les principals cooperatives agràries a la UE

Amunt

::Mercats mundials

L’impacte en l’economia espanyola de la signatura de l’Associació transatlàntica sobre comerç i inversió (TTIP) amb els EUA
María Concepción Latorre (Universidad Complutense de Madrid), 16 d’octubre de 2015.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Us enllacem el document que exposa les conclusions d'un treball que el pròxim mes de novembre podreu consultar en la seva totalitat per aprofundir-ne més el contingut. L'informe analitza l’impacte de l’acord TTIP sobre el conjunt de l’economia espanyola en termes de creixement i ocupació, i també sobre els principals sectors productius

Amunt

::Pesca

Us oferim informació sobre la pesca i l'aqüicultura

Review of Fisheries: Policies and Summary Statistics 2015

Revisió de la pesca: polítiques i resum estadístic 2015
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 12 d’octubre de 2015, 100 p.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

L’informe destaca que la indústria pesquera i aqüícola mundial està liderada per l’Àsia, la Xina i Indonèsia, que representen gairebé una quarta part de les captures mundials

La acuicultura en España 2015

L'aqüicultura a Espanya 2015
Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR). Setembre de 2015, 89 p.
Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR)

Anuari que ofereix una avaluació del sector aqüícola. El document destaca que l'any 2014 la producció d'orada a Espanya ha estat de 16.230 tones, un 3,4% menys que l'any 2013. Això suposa una nova caiguda de la producció d’aquesta espècie després d’un lleuger repunt l’any 2012. En canvi, la producció de llobarro d’aqüicultura a Espanya l’any 2014 ha estat de 17.376 tones, un 11% més que l'any 2013

Amunt

::Política agrària

Seguiment i avaluació de polítiques agrícoles 2015
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 30 de setembre de 2015, 309 p.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

Aquesta publicació anual és una font d'informació sobre el desenvolupament de les polítiques agrícoles i el suport a l'agricultura en els països de l'OCDE i en algunes economies emergents que utilitzen la metodologia de les estimacions d’ajuts als productors de l'OCDE. Els països inclosos en l'informe representen el 88% del total del valor afegit de l'agricultura. L'informe inclou una part general sobre el desenvolupament de les polítiques agrícoles i capítols individuals per a cada país. Segons es desprèn de la publicació, els nivells mitjans de suport als productors agrícoles estan coincidint entre els països de l'OCDE i les economies emergents

Amunt

::Sectors productius

Amb aquest número, us oferim nova informació del sector de l'avicultura, l'oli, i el porcí

Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries (AVEC): 2015 Report

Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la UE (AVEC): Informe 2015
5 d’octubre de 2015, 52 p. 
Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la UE (AVEC)

L’anuari de l’Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la Unió Europea recull, com a previsions d’aquí a l’any 2024, que el volum del comerç mundial de carn d'aus de corral romangui robusta i aconsegueixi els 16,2 milions de tones l’any 2024, encara que la taxa de creixement s'alentirà en comparació amb la dècada anterior (2,9% previst per a la pròxima dècada en comparació amb el 6,4% experimentat en els últims 10 anys). Tot i que els països desenvolupats representen més del 50% de les exportacions mundials de carn, la seva participació es preveu que disminueixi de manera constant durant el període considerat. En total, les exportacions de carn d’aus de corral de la UE es preveu que creixin en 50.000 tones a l'any durant els pròxims deu anys. El 50% de les importacions s'originarà en els països en desenvolupament, principalment a l’Àsia i Àfrica. Brasil mantindrà la seva posició dominant. Les malalties i, en concret, la grip aviària en els EUA pot tenir una gran influència en els fluxos comercials a curt termini, però és qüestionable si això podria conduir a una reorganització de les posicions dels diferents actors en els mercats d'exportació a llarg termini

Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la UE (AVEC): Informe 2015
5 d’octubre de 2015, 52 p. 
Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la UE (AVEC)

[Fe d'errades]

El mercado del aceite de oliva en Japón

El mercat de l’oli d’oliva al Japó
Isolda Cuesta Rosique (Ambaixada d’Espanya a Tòquio). Setembre de 2015, 45 p.
ICEX

Aquest estudi de mercat destaca que Itàlia ha estat fins a l’any 2013 el principal proveïdor d’oli d’oliva del mercat japonès, amb una quota general al voltant del 47% del volum. No obstant això, l’any 2014, Espanya lidera per primera vegada les exportacions d’oli d’oliva al Japó i supera Itàlia en volum total importat amb una quantitat de 19.747 tones envers les 17.303 italianes. Això suposa un 53,3% de quota de mercat per a Espanya contra un 46,7% d’Itàlia. No obstant això, Itàlia segueix sent el líder en valor amb un 57% del total contra un 43% que suposen les exportacions espanyoles (9.017 milions d’euros)

El mercado del porcino en Japón

El mercat del porcí al Japó
Isolda Cuesta Rosique (Ambaixada d’Espanya a Tòquio). Setembre de 2015, 3 p.
ICEX

Estudi de mercat que constata que Espanya ha passat del lloc 14è que tenia l’any 2004 a 5è en valor l’any 2013 com a subministrador de carn de porcí fresca i congelada

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya