• Imprimeix

El Departament d’Agricultura ha fet efectiu el 70% dels imports dels ajuts directes de la DUN 2017

S’han pagat 156 M€ corresponent als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors.

06/11/2017 08:11
dun

La totalitat dels sol·licitants dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna, un cop efectuats els controls, a partir del dijous 2 de novembre, han rebut el 70% de l’import corresponen als ajuts sol·licitats a la DUN 2017 de pagament bàsic, pagament verd o greening, complement a joves i els ajuts del règim de petits agricultors.

 
Ajut  Import (€)
Pagament bàsic 98.739.701
Pagament verd o greening 50.835.751
Complement a joves 1.050.191
Règim petits agricultors 5.614.210
Total 156.239.854

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és l’administració encarregada de gestionar els ajuts de la PAC que reben els pagesos i ramaders catalans, i, com a organisme pagador, sempre ha estat reconeguda oficialment per Brussel·les per la seva eficiència en la gestió d’aquests ajuts.

Recordar que aquest any no es fan pagaments per sota dels 300 € i que els beneficiaris de més de 150.000 € tenen una reducció del 5% de l’ajut.

Durant el mes de desembre es farà el pagament de la resta de l’import dels ajuts, 66 M€. En total està previst que abans d’acabar l’any el Departament d’Agricultura haurà fet efectiu 222 M€ d’ajuts directes de la PAC. La totalitat dels ajuts directes connectats es pagarà durant el primer trimestre del 2018.

Els ajuts directes formen part de l’anomenat primer pilar dels ajuts de la Política Agrària Comuna, i el seu pressupost anual disponible a l’estat espanyol és de poc més de 4.000 M€ dels quals a Catalunya se’n gestionen aproximadament 265 M€.

Els ajuts de pagament directe es destinen a estabilitzar la renda agrícola per a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de l’agricultura europea, objectiu de la política comuna dels 28 països de la UE.

El pressupost de la PAC per al període 2014-2020 preveu un total de 408 310 milions EUR en fons de la UE, dels quals 308.730 milions EUR es destinen a pagaments directes i mesures de mercat (l'anomenat primer pilar) i 99.580 milions EUR, al desenvolupament rural (l'anomenat segon pilar).

 
 
 
 

Durant el mes de desembre es farà el pagament de la resta de l’import dels ajuts, 66 M€. La totalitat dels ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia es pagarà durant el primer trimestre del 2018.