• Imprimeix

El Departament d'Agricultura efectua, aquesta setmana, un segon pagament dels ajuts directes de la PAC del 2017 per un import de 61 M€

Amb aquest pagament, aquest any 2017 ja s'ha abonat un total de 217 M€ per ajuts directes Es tracta dels ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors

05/12/2017 08:12
dun

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) efectua, aquesta setmana, el segon pagament dels ajuts directes de la PAC 2017 a 42.272 beneficiaris per valor de 61.035.943 euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors. Sumat a la bestreta que es va fer efectiva el passat 2 de novembre, el DARP ha abonat un total de 217 milions d’euros per ajuts directes. 

Amb aquest segon pagament, els beneficiaris hauran rebut el 95% de l’import dels ajuts directes desconnectats de la Política Agrària Comuna (PAC), corresponents al 2017, el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2018, un cop es verifiquin els límits pressupostaris, si s’escau.

El DARP preveu al llarg del primer quadrimestre del 2018 pagar el 100% dels ajuts directes connectats a diferents sectors de producció que necessiten un ajut addicional.

En aquest segon pagament s’han inclòs aquells beneficiaris que estaven pendents del moviment de drets derivat de les cessions de drets de pagament bàsic que havien sol·licitat, i que no van cobrar la bestreta.

 
Ajut  Import (€) Beneficiaris
Pagament bàsic 38.488.661 30.519
Pagament verd o greening 19.741.523 30.553
Complement a joves 390.746 1.066
Règim petits agricultors 2.415.013 11.707
Total 61.035.943  

Segons les dades de la Declaració agrària única (DUN) de 2017 a Catalunya el 70% de la superfície agrària que rep ajudes directes es dedica a produir cereals (inclòs arròs i blat de moro) a 376.446,43 ha i a pastures (permanents i temporals) i conreus farratgers a 289.147,13 ha.

Amb l’esforç i professionalitat del personal del Departament i de les Entitats Col·laboradores, i amb la utilització dels mitjans tecnològics de gestió i control que disposen, Catalunya ha estat el primer Organisme Pagador de l’estat que aconsegueix fer el pagament del 99,9% dels expedients de sol·licitud dels ajuts de pagament bàsic desconnectats.

Els ajuts directes formen part de l’anomenat primer pilar dels ajuts de la PAC, i el seu pressupost anual disponible a l’estat espanyol és de poc més de 4.000 M€, dels quals a Catalunya se’n gestionen aproximadament 265 M€. El pressupost de la PAC per al període 2014-2020 preveu un total de 408.310 milions d’euros en fons de la Unió Europea (UE), dels quals 308.730 milions es destinen a pagaments directes i mesures de mercat (l'anomenat primer pilar) i 99.580 milions al desenvolupament rural (l'anomenat segon pilar).

La PAC té com objectiu millorar el nivell de vida als 22 milions d'agricultors i treballadors agrícoles europeus, així com un proveïment d'aliments estable, variat i segur als 500 milions de ciutadans d’Europa. I dins de la PAC, els ajuts de pagament directe es destinen a estabilitzar la renda agrícola per a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de l’agricultura europea, objectiu de la política comuna dels 28 països de la UE.

 

 
 
 
 

La totalitat dels ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia es pagarà durant el primer trimestre del 2018.