• Imprimeix

Pagament dels ajuts associats al sector agrícola a 11.500 explotacions catalanes per import de 4,07 milions d'euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya inicia el pagament dels ajuts associats al sector agrícola de l’any 2017

23/02/2018 16:02
arros_delta

Aquest divendres el DARP farà efectiu el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats a l’arròs, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics i tomàquet per a la indústria, per un import total de 4.075.091 euros a 11.521 beneficiaris.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Durant el mes de juny de 2018, i un cop estiguin fixats els imports unitaris pel FEGA, es pagarà la resta de liquidacions que resultin dels percentatges fins ara retinguts del 5% del pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves, així com del 10% de les ajudes associades que s’ingressen aquesta setmana.

Dades del nombre de beneficiaris, import global i import unitari del pagament d’aquests ajuts:

 
Ajut associat Nre. beneficiaris Import (€) Import unitari provisional (€/cap)
Arròs 1.537 2.062.789 113,878662
Proteics: proteaginoses/lleguminoses 4.010 917.746 44,479768
Fruits de closca i garrofes 5.726 733.503 29,310458
Proteics: oleaginoses 1.324 344.666 36,704731
Llegums de qualitat 28 10.220 60,976331
Tomàquet per a la indústria 6 6.167 176,211946
Total 11.521* 4.075.092  

(*) Hi ha beneficiaris que cobren més d’un ajut