• Imprimeix

22 de març: Dia Mundial de l’Aigua

Un dia per sensibilitzar de la importància de l'aigua per l'agricultura i la producció d'aliments.

14/03/2018 01:03
ter_torello_manlleu

El Ter entre els pobles de Torelló i Manlleu.

Catalunya es troba situada en una zona d'agricultura mediterrània, on la pluviometria es caracteritza per la seva irregularitat, oscil·la entre els 300 i els 700 mm anuals en la major part del territori.

Els estius són secs i calorosos; per això, en tot el país i especialment en les terres semiàrides de la depressió central i de la franja costanera on l'evaporació potencial en alguns punts pot atènyer gairebé 1.000 mm anuals, els pagesos han lluitat històricament per disposar d'aigua de reg per fer rendibles les seves explotacions i lluitar contra les periòdiques sequeres.

Des de sempre, des de temps immemorials, però especialment des de la segona meitat del segle XIX, s'han plantejat obres de regulació i de derivació de les aigües dels rius que recorren el país per tal de poder disposar de majors garanties de reg per a les produccions agrícoles. Amb el regadiu es millora la renda dels agricultors i la viabilitat de les explotacions agràries.

Catalunya té una superfície total de 3.210.820 ha, de les quals 1.162.120 ha són de superfície agrícola útil (SAU). El regadiu ocupa aproximadament el 29% de la SAU i el 10% de la superfície total de Catalunya, segons dades de l’any 2016

Catalunya té una superfície total de 3.210.820 ha, de les quals 1.162.120 ha són de superfície agrícola útil (SAU). El regadiu ocupa aproximadament el 29% de la SAU i el 10% de la superfície total de Catalunya.