• Imprimeix

Pagament dels ajuts associats al sector de boví d’engreix corresponents a l’any 2017

Les explotacions de boví d’engreix rebran el 90% de l’ajut de 2017 per un import global de 5,9 milions d’euros.

20/04/2018 13:04
boví engreix

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya abonarà, avui divendres, el 90% dels imports dels ajuts associats al sector de boví d’engreix, per un import total de 5.900.030 euros a 2.372 beneficiaris.

Aquests imports del sector de boví d’engreix s’han calculat a partir d’un valor unitari provisional per animal de 31,304478 euros si l’animal ha nascut i és criat a la pròpia explotació, i de 17,011966 euros si l’animal només s’ha criat a l’explotació.

També es farà efectiu la resta de la liquidació del 5% que estava pendent dels ajuts de pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves a 30.850 beneficiaris per un import global de 13 milions d’euros.

Així, l’import total del pagament d’ajuts directes d’aquest divendres és de 19 milions d’euros.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de la Política agrària comuna (PAC), estan finançats en la seva totalitat pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i es destinen a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Dades del nombre de beneficiaris, import global i import unitari del pagament d’aquests ajuts:

 
Ajut Nre. beneficiaris Import (€) Import unitari provisional (€/cap)
Pagament bàsic 30.829 8.480.827  
Pagament verd 30.850 4.357.071  
Complement de joves 1.178 246.353  
Boví d’engreix (pròpia explotació) 661 542.078 31,304478*
Boví d’engreix (fora explotació) 1.911 5.368.952 17,011966*
Total 33.222** 18.995.281  

(*) Import unitari provisional
(**) Hi ha beneficiaris de més d’un ajut

 

Aquesta setmana el Departament també farà l’ingrés d’un total de 14 milions d’euros als 30.846 beneficiaris que disposen de drets de pagament bàsic dels ajuts de la PAC.