• Imprimeix

Catalunya, un pas endavant en la simplificació pels agricultors

El Departament d’Agricultura és el primer organisme pagador a aconseguir el reconeixement per a la reducció del % de controls dels ajuts directes de la PAC

09/07/2018 10:07
imatge_dun

Nou sistema de control terreny amb dispositius mòbils

La Comissió Europea ha autoritzat al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, a la reducció del % de controls sobre el terreny a partir de 2018, esdevenint així el primer organisme pagador a aconseguir aquest reconeixement en complir els requeriments de bona gestió establerts a tal efecte.

L’actual normativa europea en matèria dels ajuts directes de la Política Agrícola Comuna (PAC) estableix que cada Estat Membre garantirà el nivell mínim de controls sobre el terreny necessari per a una gestió eficaç de risc, augmentant quan cal o reduint-lo al mínim quan el sistema de gestió i control funcioni correctament (amb un percentatge d'error en un nivell acceptable).

Tanmateix, alhora estableix les condicions per a què un organisme pagador pugui reduir fins a un 1% els controls sobre el terreny dels expedients en els ajuts de pagament bàsic i del règim de petits agricultors, si es cumpleixen determinats requeriments de bona gestió.

Així, per aconseguir aquest reconeixement s’ha de disposar d’un sistema de gestió integrat i de control amb un alt nivell de qualitat, fiabilitat i perdurable amb el temps. Els punts principals per aconseguir aquesta reducció són: 

  • el sistema de declaració gràfica de la sol·licitud única pel 100% de les declaracions (va ser  incoporada 3 anys abans que fos obligatòria – DUN2015)
  • la base declarativa SIGPAC actualitzada i amb ortoimatges recents- taxa d’error inferior al 2%, que implica una correcta declaració dels agricultors
  • superació de forma satisfactòria les auditories dels organismes de certificació anuals
  • inexistència de correccions financeres per part dels organismes d’auditoria europeus

Aquesta simplificació és la recompensa per les tasques de millora que el DARP ha anat incorporant anualment amb la directa col·laboració de les Entitats Col·laboradores, així com la precisa i acurada declaració dels agricultors. Com a eines de suport i qualitat de documentació per a fer la declaració DUN destaquem CROMOS, les imatges aèries actualitzades anualment, les millores en l’aplicació de captura (capa DUN), l’aposta per les noves tecnologies i la difusió de les dades (dades obertes). 

Amb aquest reconeixement europeu a la qualitat del sistema, el Departament d'Agricultura aconsegueix simplificar la gestió administrativa dels ajuts comunitaris per als agricultors i permetrà agilitzar els terminis per als pagaments.