• Imprimeix

Quarta convocatòria d'ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2014-2020

Amb aquests ajuts, el Departament preveu generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals LEADER de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes, que comportaran la creació directa de més 200 llocs de treball.

19/09/2018 11:09
leader

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va publicar el dia 17 de setembre al DOGC, la convocatòria dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, corresponents a l’any 2018, prèvia publicació de les bases reguladores en el DOGC el passat 8 d’agost. El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 17 d’octubre de 2018.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és el de fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris , la creació i desenvolupament de microempreses i pymes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta quarta convocatòria 2014-2020, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per l’any 2020, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

 
Grup d’acció local Leader Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 675.275,11
Associació per al desenvolupament Integral de la zona nord-oriental de Catalunya 668.642,24
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp 721.331,08
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 583.261,32
Associació Leader de Ponent 763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord 642.269,84
Consorci Leader Pirineu Occidental 928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 665.047,32
Total DARP + FEADER  7.666.666,67

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR 2014-2020 i en els convenis corresponents.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta nova convocatòria està previst generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural, i per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

La gestió dels ajuts a què fa referència aquesta Ordre serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 17 d’octubre de 2018.