• Imprimeix

Agricultura fomenta la biodiversitat dels hàbitats esteparis agraris de la Xarxa Natura 2000

Aquest divendres s'inicia el pagament de l’ajut de Millora dels hàbitats esteparis de la XN2000 de la campanya 2017. L’import total del pagament és de 628.444,59 €

05/10/2018 12:10
almenara

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 contempla com un dels eixos prioritaris promoure accions dirigides a la protecció dels recursos naturals i a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Entre aquestes actuacions, s’inclou l’ajut agroambiental per a la Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000.

L’objectiu d’aquest ajut és revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de la ZEPA amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA.

 

Es plantegen dues actuacions principals segons la gestió que es faci:

  • Gestió de cereal i superfície lliure de sembra.
  • Gestió del guaret.

Així, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació d’acord amb el compromís de continuar efectuant els pagaments del PDR.cat2020, fa efectiu aquest divendres 5 d’octubre el pagament dels imports corresponents a la campanya 2017 d’aquest ajut. Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és de 628.444,59 €.

Els beneficiaris d’aquest ajut són els titulars d'explotacions agràries amb cultius herbacis dins de la zona ZEPA dels secans occidentals (Plans de la Unilla, Secans de la Noguera, Secans de Mas de Melons-Alfés i Secans del Segrià i Utxesa) i dels secans orientals (Anglesola-Vilagrassa, Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Secans de Belianes-Preixana),

Aquest pagament es farà efectiu a 136 beneficiaris de 6 comarques, i té un impacte sobre 4.146 ha de conreu.

 

 

 

 

L’objectiu d’aquest ajut és revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de la ZEPA amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA.