• Imprimeix

Agricultura ha pagat 6,4 M d’euros de l’ajut de plans de reestructuració de la vinya aquest 2018

El Departament d'Agricultura ha fet els pagaments a 1.654 viticultors amb fons FEAGA

11/10/2018 13:10
Vinya

Aquest dijous 11 d'octubre es fa un nou pagament de l'ajut dels plans de reestructuració de la vinya. En total aquest any s'hauran pagat a 1.654 viticultors un total de 6.477.109 euros corresponents a les campanyes 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 i 2012/2013.

Amb aquest pagament i els que es van fer el maig, juny i setembre, s’ha aconseguit incrementar en 1,4 M euros l'import inicial assignat pel FEGA de 5.039.678 euros. Això ha estat possible per l'esforç de tots els agents implicats en la gestió dels ajuts (grups de reestructuració, equips de suport al territori i persones del DARP) que des de la fase de sol·licituds fins a la de pagaments, passant per l'execució de tots els controls, garanteixen una correcta utilització dels fons comunitaris

En el període 2014-2018 a Catalunya s'han destinat 33.957.448 euros als ajuts dels plans de reestructuració de la vinya a una superfície de 9.054 ha. Això representa el 8,0% del pressupost total destinat a l'estat i el 8,7% del total de la superfície.

L'ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector.

En el període 2014-2018 a Catalunya s'han destinat 33.957.448 euros als ajuts dels plans de reestructuració de la vinya a una superfície de 9.054 ha.

Més informació