• Imprimeix

El Departament d'Agricultura ha abonat un complement dels ajuts de la PAC 2017 als sectors de l’oví i cabrum de Catalunya

Un total de 206.810 euros s’han abonat a 944 explotacions del sector oví i cabrum.

15/10/2018 09:10
paisatge

A partir de l’11 d’octubre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament complementari de la campanya 2017, per un valor de 206.810 euros, dels ajuts associats al sector oví, al sector cabrum i als ramaders del sector oví i cabrum amb drets especials al 2014.

Amb les dades comunicades per les Comunitats Autònomes el mes de maig es va establir un import unitari per cap de bestiar. Ara, un cop revisades aquestes dades i per assegurar el màxim aprofitament del límit pressupostari assignat a aquestes ajudes, evitant així la pèrdua de fons, s’ha establert un nou import unitari definitiu per cap de bestiar. d’imports.

Així, mentre l’import unitari de l’ajut associat al sector oví era de 11,526447 euros/cap, ara s’han aplicat 12,108269 euros/cap. En el cas de l’ajut associat al sector cabrum, que l’import era de 8,425761 euros/cap en muntanya i de 6,718708 euros/cap per la resta, ara s’ha aplicat 9,314501 euros/cap en muntanya i 7,362378 euros/cap per la resta. Pel que fa als ajuts associats al sector oví i cabrum amb drets especials, que l’import era de 36,875393 euros/cap, ara s’han aplicat 37,397561 euros/cap.

Per a la campanya 2017, l’import total dels ajuts al sector oví ha estat de 3.037.887 euros per a 630 ramaders; l’import dels ajuts al sector cabrum ha estat de 167.509 euros per a 273 ramaders; i 41 ramaders del sector oví cabrum amb drets especials 2014 han rebut 579.655 euros.

Dades del nombre de beneficiaris, d'imports totals del pagament i de l’import unitari definitiu per cap de bestiar d’aquests ajuts:

 
Ajut associat   nre. beneficiaris imports (€) import unitari (€/cap)
Ramaders sector de l'oví   630 3.037.887 12,108269
Ramaders sector del cabrum   273 167.509 muntanya: 9,314501
resta: 7,362378
Ramaders d'oví i de cabrum amb drets especials al 2014   41 579.655 37,397561
Total     944 3.785.051  

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

La Política Agrària Comuna (PAC) té com objectiu millorar el nivell de vida als 22 milions d'agricultors i treballadors agrícoles europeus, així com un proveïment d'aliments estable, variat i segur als 500 milions de ciutadans d’Europa.