• Imprimeix

Agricultura tramita el pagament de 40,5 milions d’euros en ajuts a la instal·lació de joves agricultors i a inversions en explotacions agràries

Aquest darrer semestre de 2018 el DARP ha assumit gairebé el doble de pressupost que els anys anteriors. Els imports pagats corresponen a ajuts de diferents convocatòries un cop executats els seus projectes.

21/12/2018 13:12
joves

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), fa aquest 2018 un important esforç pressupostari per donar suport a les explotacions agràries catalanes que van sol·licitar ajuts a la instal·lació de joves i inversions en l’àmbit de l’explotació agrària en les darreres convocatòries.

L'administració catalana paga aquest darrer semestre 40.512.043,22 euros corresponents a 2.001 expedients d’ajut. Aquests ajuts, s’emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Referent als ajuts a la primera instal·lació, 1.155 joves emprenedors han rebut 16,2 MEUR de suport pels seus projectes. D’aquests expedients, 660 són joves de la convocatòria 2015 que ja han acreditat la posada en funcionament del seu pla d’empresa com a titulars d’explotació agrària. Els 495 restants son joves emprenedors que han certificat l’inici de l’activitat agrària, 123 dels quals es corresponen amb sol·licitants de la convocatòria 2016 i 372 són de la convocatòria 2017.

Pel que fa a les inversions, 694 expedients corresponen a l’ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries. Amb 15,1 MEUR pagats a inversions sol·licitades al 2016 i concedides contra pressupost 2018 (617 expedients), i 5,9 MEUR corresponents a una part de la convocatòria 2015 contra 2018 (77 expedients).

La resta d’expedients d’inversions pagats són de l’ajut a la mitigació del canvi climàtic (126 expedients) i a la diversificació agrària (23 expedients), tots referents a sol·licituds de la convocatòria 2016, amb 2,3 i 1 MEUR respectivament. Així com 3 recursos pendents d’anteriors convocatòries.

Per altra banda, aquests pagaments han permès complir amb escreix els objectius fixats al marc de rendiment del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 al que resten sotmesos tots els programes europeus per aquest any 2018. 

 

 

 

 

L’objectiu dels ajuts de CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.