• Imprimeix

Ampliació de l'abast de l'acreditació de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025

26/05/2017 08:05
Certificació ENAC del Laboratori agroalimentari

 

El mes de maig de 2017, el Laboratori Agroalimentari ha vist ampliat el seu abast d'acreditació després d'haver superat amb èxit l'auditoria d'ampliació i seguiment de l'abast d'acreditació de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 d'assaigs de productes agroalimentaris, segons expedient 157/LE309 de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

 

L'abast d'acreditació recollit a l'annex Tècnic Rev.27, consultable al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i d'ENAC s'ha ampliat amb les següents determinacions analítiques:

  • Determinació, en pèl animal, de β-agonistes per cromatografia líquida amb detector d'espectrometria de masses (LC/MS/MS).
  • Expressió de resultats amb CCalfa d'acord a la Decisió 2002/657/CE, per la determinació de β-agonistes en pinsos per cromatografia líquida amb detector d'espectrometria de masses (LC/MS/MS).
  • Expressió de resultats amb CCalfa d'acord a la Decisió 2002/657/CE, per la determinació de cloramfenicol en pinsos per cromatografia líquida amb detector d'espectrometria de masses (LC/MS/MS).