• Imprimeix

Participació i presentació de mètode anàlitic del Laboratori Agroalimentari

Participació del Laboratori Agroalimentari en el taller anual de LC-MS / MS sobre aplicacions ambientals i seguretat alimentària

29/06/2018 12:06
Participació i presentació de mètode anàlitic

El Laboratori Agroalimentari ha participat, amb la presentació del pòster “Development and validation of an analytical method for the determination of mycotoxins in animal feed and raw materials by UHPLC-MS/MS”, en el “14th Annual LC-MS/MS workshop on environmental applications and food safety”, celebrat a Barcelona els dies 26 i 27 de juny.

El principal objectiu del workshop ha sigut l’avaluació d’aspectes pràctics de les tècniques de cromatografia líquida en tàndem amb la detecció per espectrometria de masses aplicades a l’screening i la quantificació de contaminants orgànics presents en el medi ambient i els aliments.

La presència de micotoxines en aliments, pinsos i matèries primeres poden causar efectes adversos en la salut humana i animal, i constitueixen una de les principals preocupacions del sector agrícola i ramader. El mètode validat pel Laboratori Agroalimentari inclou la determinació d’Aflatoxines, Ocratoxina, Zearalenona, DON, T2, HT2 i Fumonisines, i incrementa substancialment l’oferta analítica en l’àmbit del control de la presència d’aquestes substàncies en pinsos i matèries primeres.