• Imprimeix

El Laboratori Agroalimentari participa amb la Unió Europea

Participació en estudis de validació de la UE, gràcies a la dilatada experiència en la tècnica HPLC-UV o DAD

04/07/2018 11:07

 

El Laboratori Agroalimentari, en qualitat d’expert en cromatografia líquida i amb una llarga experiència amb la tècnica HPLC-UV o DAD,  ha estat convidat pels organismes competents de la UE a participar en els següents estudis de validació:

 

CEN project M523/P2: Pre-validation study of the methods “Determination of vitamin A, E and D content - method using solid phase extraction clean-up and High Performance Liquid Chromatography” 


Aquest estudi de validació està organitzat per el Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Prague and BfUL/LUFA i preparat per el Technical Committee CEN/TC 327 “Animal feeding stuffs”, a petició del European Commission and the European Free Trade Association, amb la finalitat de validar el mètode objecte d’estudi per tal que arribi a ser un estàndard europeu.

 

 • Collaborative study for the validation of a HPLC-UV or DAD based analytical method for the determination of authorised carotenoids in animal feed – Framework: Mandate III of the European Commission to the European Standardisation body CEN


Aquest estudi ha estat realitzat pel European Union Reference Laboratory for Feed Additives Control (EURL-FA Control), i organitzat per el European’s Commission Joint Research Centre amb el propòsit de validar completament el mètode d’estudi per a la determinació simultània de carotenoides als nivells definits a la legislació europea, per tal de disposar d’un mètode analític fiable per al control oficial dels pinsos.


En aquest sentit, cal destacar que el compliment de la legislació i el control obligatori requereixen la disponibilitat de mètodes analítics fiables. En un esforç constant per contribuir a la fiabilitat dels resultats analítics obtinguts pels laboratoris encarregats de garantir el control oficial dels carotenoides en els pinsos i avaluar la seguretat alimentària, la Comissió Europea va demanar en el seu tercer mandat a l'organisme europeu de normalització (CEN) la normalització d'un mètode analític per a la determinació simultània dels carotenoides autoritzats en els pinsos, i per aquest motiu s’ha realitzat aquest estudi.