• Imprimeix

Comunicat 3. DUN 2018 - Cromos i actualització web

Comunicat 3. DUN 2018 - Cromos i actualització web

08/02/2018 11:02
Paisatge

Informem que ja estan penjats els CROMOS 2018 de tots els NIFs.

Hi ha un 7 % dels NIFs que tenen un document especial perquè tenen alguna parcel·la en una concentració parcel·lària o que ha estat actualitzada per convergència cadastral. En aquests, s’han imprès les pàgines amb les parcel·les normals i en l'última pàgina del PDF trobareu una llista amb les parcel·les especials que són les afectades per aquestes dues casuístiques. Un cop s’hagi realitzat l’anàlisi i generat el PDF d’aquestes parcel·les el document s’actualitzarà automàticament i s’enviarà un nou comunicat DUN.

En els documents especials surt un avís en vermell a la primera pàgina com aquest:

Comunicat_DUN_2018_03

 

També us comuniquem que al web hem actualitzat:

  • A normativa l’ordre reguladora de la declaració única agrària 2018.
  • Als manuals podreu trobar el manual d’ajuts i la instrucció tècnica i l’esquema de delimitació dels recintes SIGPAC.

La instrucció tècnica i l’esquema de delimitació dels recintes SIGPAC estableix les regles bàsiques de delimitació i identificació dels aprofitaments SIGPAC, necessàries per a qualsevol treball d’actualització SIGPAC en la declaració dels recintes.

Com a novetat destacable respecte a la instrucció del 2017:

  • Per a la determinació dels límits de les parcel·les de cultius llenyosos, si la distància entre la última fila d’arbres i algun dels marges de la parcel·la és menor de 10 metres des de la última fila d’arbres, no es subdividirà la secció i es considera part del cultiu, sense realitzar canvis.
  • Però si l’amplada de la capçalera és >10 metres, es subdividirà un nou recinte a partir dels 10 m de les copes de la darrera fila d’arbres de la plantació adjudicant-li un nou ús, sempre i quan el nou recinte resultant superi els 100 m2 de superfície i els 2 metres d’amplada. Si no ho supera, aquesta superfície formarà part de la capçalera del recinte de llenyosos.

D’altra banda, us volem informar que aquesta campanya 2018 podeu fer ús de la #fotoDUN2018 per a gestionar les vostres sol·licituds de modificació de SIGPAC.