• Imprimeix

La pesca de l’angula

La pesca de l’angula és una de les més tradicionals dins les pesqueres locals catalanes i des del 2010 està sotmesa a un pla de gestió

23/01/2015 07:01

Des de l’àmbit pesquer i gastronòmic es coneix per angula l’aleví d’anguila d’una longitud que generalment no supera els 10 centímetres.

La pesca de l’angula és una de les més tradicionals dins les pesqueres locals catalanes i es practica majoritàriament a les aigües del delta de l’Ebre tot i que en les conques gironines del Ter, el Fluvià i la Muga hi ha també un grup de pescadors que durant els sis mesos de campanya, dediquen les seves nits a la captura d’aquest recurs tan preuat.

Des de l’any 2010, la pesca de l’angula i de l’anguila en general, està sotmesa al Pla de gestió de l’anguila (PGA), aprovat per Decisió de la Comissió Europea del mes d’octubre d’aquest mateix any.

Mitjançant l’aplicació d’estrictes mesures de gestió, el PGA persegueix la reducció de l’efecte de l’activitat humana sobre les poblacions d’anguila, de manera que es garanteixi que una part important de la població d’anguila pugui retornar al mar a reproduir-se després d’haver completat el seu cicle en les aigües fluvials.

El vídeo que ara es presenta, a més de fer un breu resum de la increïble i en general desconeguda vida de l’anguila, conté el recull gràfic de les activitats que des de l’administració, el col·lectiu científic, el voluntariat i el mateix sector pesquer, s’han fet durant aquests darrers quatre anys en compliment del pla de gestió i amb l’expectativa de poder mantenir durant molts anys l’explotació d’una espècie tan carismàtica com és l’anguila.

Pesca professional