• Imprimeix

Futur de la política agrària comuna

La política agrària comuna evoluciona per afrontar els reptes del canvi climàtic, la globalització i donar suport a les properes generacions de agricultors europeus.

07/06/2018 14:06
futura_pac_2020

L'1 de juny de 2018, la Comissió Europea va presentar les propostes legislatives sobre el futur de l'alimentació i l'agricultura.

Segons la Comissió Europea les noves propostes legislatives de la Política agrària comuna (PAC) s’hauran d’adaptar a un nou context pressupostari, a una “actualització” dels objectius, a la continuació en la recerca de la simplificació que passa per una major subsidiarietat als estats membres (EM) que hauran de dissenyar els futurs plans estratègics adaptats a la seva singularitat dintre dels objectius i els indicadors comunitaris recollits en la nova legislació.

Es pretén que la PAC continuï sent una política destinada a donar suport als agricultors europeus i garantir la seguretat alimentària europea, alhora que garanteix un sector agrícola resistent, sostenible i competitiu, però també amb una disminució de la fitxa financera recollida en el proper marc financer 2021-2027.

Documents disponibles en castellà:

Normes sobre els futurs plans estratègics de la PAC - Proposta de regulació COM(2018) 392

Annexes a les normes sobre els futurs plans estratègics de la PAC - Annexes a la proposta de regulació COM(2018) 392

Regulació en el futur dels mercats - Proposta regulació OCM COM(2018) 394

Fitxa financera de la futura reforma PAC - Proposta financera COM(2018) 393

Fitxa financera de la futura reforma PAC - Annexes a la proposta financera COM(2018) 393