• Imprimeix

L’Oficina del Regant amb les comunitats de regants

07/06/2018 12:06
Participants en l'activitat

L’Oficina del Regant durant el mes de maig ha col·laborat en l’organització de dues jornades conjuntament amb les comunitats de regants del Segarra-Garrigues i del Pantà de Riudecanyes.

El passat 2 de maig, va tenir lloc la Jornada Tècnica sobre l’Olivera en Regadiu al Segarra-Garrigues a la Seu de la Comunitat General de Regants del Segarra-Garrigues a Tàrrega. La jornada va ser inaugurada pel director dels Serveis Territorials a Lleida, senyor Ferran de Noguera, i el president de la Comunitat de Regants, senyor Josep Ma Jové, que van valorar molt positivament la transferència tecnològica per a la implantació del regadiu en aquesta zona. Aquesta jornada tècnica va pretendre difondre la possibilitat del conreu de l’olivera semiintensiva o intensiva com a alternativa viable en zones en dotació completa (6.500 m3/ha). Conjuntament amb l’IRTA i empreses privades del sector oleícola, es va explicar com preparar una explotació intensiva i semiintensiva i quins costos econòmics té. El senyor Josep Rufat de l’IRTA va exposar la necessitat de determinar les necessitats hídriques de l’olivera, i, en aquest sentit, es pot utilitzar l’Eina de Recomanacions de Ruralcat per a tenir una guia en aquest càlcul. Després, el senyor J. F. Hermoso va comentar la impotència del sector oleícola a escala internacional i nacional: va comentar que actualment un 75% de la superfície mundial són olivars tradicionals o marginals i només el 25% són intensius. A escala mundial, el 2% d’olis són oli d’oliva, i la resta són greixos vegetals. L’IRTA ha dut a terme durant quatre campanyes un estudi on es comparava reg total i reg deficitari controlat (es regava entre el 15 de juliol i el 15 de setembre el 45% del reg total) en tres tipus de plantacions, intensives, d’alta densitat i tradicionals; aquest estudi obtenia dades de producció i de qualitat de l’oli d’oliva resultant. De manera resumida, es va observar que en les plantacions intensives amb reg deficitari controlat els resultats productius eren molt bons en estalvi d’aigua i l’extracció de l’oli era el sistema que donava més bons resultats. El senyor Pablo Ortigueira d’ATECUM va comentar temes de preparació i execució d’una plantació d’oliveres superintensiva; va donar molta importància a temes d’anàlisis de sòls i orientació de la plantació per tenir-hi èxit. Posteriorment, el senyor Josep Ma Jové va proporcionar dades d’estudis econòmics i d’amortització d’aquest tipus de plantació al Segarra-Garrigues, on la plantació té un cost elevat però contràriament un cost baix de collita. Finalment, el senyor Francesc Teixidó, membre de l’OPOC (Organització de Productors Oliaires de Catalunya), va comentar la importància de la qualitat de l’oli d’oliva i la seva comercialització. Aquesta jornada va comptar amb la presència d’una setantena de persones amb molt bones valoracions de l’activitat.

El 24 de maig, va tenir lloc una jornada a la seu de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a Reus. La jornada va ser inaugurada pel director dels Serveis Territorials a Tarragona, senyor Àngel Xifré, i l’administrador de la Comunitat de Regants, senyor Miquel Àngel Prat, que van posar èmfasi en l’estat actual de l’embassament del pantà de Riudecanyes, al voltant del 32% de la seva capacitat, i també la importància de la transferència tecnològica per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg. La Jornada sobre Dies del Reg al Pantà de Riudecanyes pretenia, conjuntament amb la Comunitat de Regants, l’Oficina del Regant, l’IRTA i l’ADV de l’Avellana, comentar i donar a conèixer pautes de reg per millorar l’eficiència del reg en els cultius més importants de la zona: l’avellaner i l’olivera. Per a l’olivera, es va comptar amb la presència del senyor J. F. Hermoso, que va exposar les dades de l’estudi comentat en la jornada del Segarra-Garrigues sobre el reg deficitari i el reg total i els diferents sistemes de plantació. En aquest cas, també es va comentar quines varietats són les més adaptades a la zona i altres problemàtiques concretes d’aquesta zona. Per a l’avellaner, es va comptar amb la ponència del senyor Roger Palau, tècnic de l’ADV de l’Avellana, que va exposar uns estudis realitzats sobre la gestió del reg en la zona de l’avellaner en què s’observava que en els mesos de primavera hi havia una tendència generalitzada a no regar i en canvi en els mesos d’estiu es regava en excés. També va explicar a través d’un estudi amb sondes d’humitat realitzat conjuntament amb l’Oficina del Regant com s’havia de distribuir l’aigua d’una manera uniforme i mantenint el bulb humit. També va comentar que era important seguir les pautes de reg que pot donar l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat com a eina de decisió per al productor. Aquesta jornada va comptar amb la presència d’una setantena de persones que van manifestar molt bona acceptació sobre l’activitat proposada.