• Imprimeix

L’EA de Manresa participa en el projecte Organic Plus

El projecte Organic Plus forma part del programa europeu Horizon 2020 i té com a objectiu principal identificar els recursos més controvertits de la producció ecològica i proposar alternatives eficients.

01/06/2018 09:06
Horizon2020
Projecte Organic Plus

Substrat per a planter. Font: EA de Manresa

El projecte, iniciat a principis de maig, tindrà una durada de quatre anys (2018-2022) i celebrarà la seva primera reunió el proper mes de juny a Pàdua (Itàlia). Hi participen 25 socis de 12 països diferents, per coordinar i establir l’impacte dels actuals models de producció ecològica i possibles alternatives en tres grans àrees: “Cultius”, “Ramaderia” i “Sòls”. A Catalunya hi participen l’Escola Agrària de Manresa (EAM) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

L’EAM contribuirà al projecte especialment en l’àrea de “Sòls” i, més concretament, en la cerca d’alternatives a l’ús de torba com a substrat per planter. L’altra gran contribució de l’EAM serà dins de la línia de treball d’Impacte o Transferència del projecte.

En una primera fase, l’escola participarà en la cerca d’informació sobre les matèries primeres més controvertides utilitzades en l’agricultura ecològica al nostre territori i la definició d’alternatives viables. En una segona fase, amb la col·laboració de l’IRTA, s’establiran uns protocols experimentals per provar altres matèries primeres en condicions controlades. En una tercera fase, es realitzaran experiències de camp a l’escola (2019-2021).

Finalment, al 2022, l’EAM organitzarà a Manresa un seminari internacional on s’exposaran els resultats obtinguts pel projecte al llarg dels quatre anys.

Per dur a terme aquest projecte, l’escola rebrà un fiançament de gairebé 65.000 euros, d’un pressupost global per als 25 socis que supera els quatre milions d’euros.

Per més informació podeu adreçar-vos a la Glòria Colom (gloriap@gencat.cat) i la Joana Amador (joamador@gencat.cat) de l’Escola Agrària de Manresa.