• Imprimeix

Comunicat 14. CGE 2018 - Resolucions electròniques ajuts agroambientals i de ZLN del CGE 2017

22/11/2018 09:11

Amb l’objectiu d’anar adaptant la tramitació administrativa al que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació a la tramitació telemàtica, comuniquem que a partir de la campanya 2017, les resolucions dels ajuts Agroambientals i de Compensació a les zones amb limitacions naturals i altres limitacions específiques (ZLN), tindran format electrònic i ja NO s’enviaran en suport paper.

El circuit de comunicació de les resolucions a partir de la convocatòria de 2017, d’acord amb el que preveu l’Ordre ARP/42/2017, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació en el seu article 12, serà el següent:

  • Avís a Oficines Comarcals i Entitats Col·laboradores de la propera publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler) de la resolució d’un ajut agroambiental o de ZLN.
  • Correu als beneficiaris informant-los de la publicació a l’e-tauler de la resolució d’un ajut agroambiental o de ZLN. L’adreça de correu on s’enviarà és la que ha informat el propi sol·licitant a la DUN. En aquest mateix correu se’ls adjuntarà un fitxer informatiu sobre les dades específiques del seu expedient. Per facilitar la cerca a l’e-tauler al beneficiari, en el correu informatiu s’inclourà una paraula clau de la resolució publicada.
  • Publicació a l’e-tauler de la resolució. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i per tant, la data de publicació serà la que comptarà a efectes de notificació i serà la que computarà a efectes de presentació de recursos. És, doncs, molt important que l’interessat accedeixi al tauler i consulti la data de publicació.
  • A informació relacionada d'aquest comunicat, podeu consultar els dos models de fitxer informatius que rebran els sol·licitants amb les dades específiques del seu expedient (un per les resolucions favorables i un altre per les resolucions desestimatòries).

Per qualsevol dubte quant al nou procediment de comunicació de les resolucions, es poden vehicular les consultes a la següent bústia de correu: sostenibilitat.daam@gencat.cat 

Com a inici d’aquest nou procediment, comuniquem que a partir del 23/11/2018 es publicaran al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya les resolucions dels ajuts de:

Prèviament haurem enviat als beneficiaris el correu informatiu amb l’avís i les dades específiques del seu expedient.

Ja no s’enviaran en suport paper les resolucions dels ajuts agroambientals i de compensació a les zones amb limitacions naturals i altres limitacions específiques (ZLN).