• Imprimeix

S'inicia el pagament dels ajuts que fomenten la millora de la biodiversitat a través de l'apicultura

Aquests ajuts, de gairebé 800.000 euros, distribuïts territorialment serveixen per mantenir la producció de mel a la majoria de comarques catalanes

23/03/2016 17:03
Abelles entrant i sortint del rusc

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continua efectuant els pagaments del Programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així els compromisos assumits amb els agricultors. Es comencen a ingressar els pagaments corresponents a la campanya 2015 de l’ajut agroambiental d’apicultura.

Aquests ajuts són per a la millora de la biodiversitat i s’emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, per un import de despesa pública total de 789.297,41 euros.

La vegetació de Catalunya presenta un diversitat més que notable, hi ha prop de 3.200 espècies autòctones, de les quals aproximadament unes 400 són d’interès apícola. És per això que l’activitat apícola assegura la supervivència i la continuïtat d’aquestes espècies.

Així doncs, a través d’aquest ajut es preveu mantenir i millorar la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils i de vegetació autòctona, mitjançant la ubicació d’arnes en zones menys productives. Això es fa en termes de producció de mel, i assumint una sèrie de compromisos que afavoreixen sistemes d’explotació apícola que afecten a una major base territorial.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de cobrir una major base territorial i també de beneficiaris, s’ha aplicat la possibilitat que estableix la convocatòria d’ajuts de realitzar una compensació parcial de primes del 80% ja que l’import total de les sol·licituds presentades superava la dotació pressupostària disponible. D’aquesta manera tots els beneficiaris que han sol·licitat l’ajut i que compleixen amb els requisits i compromisos fixats poden accedir dins d’aquest sistema d’ajuts, i no s’han tingut que denegar sol·licituds per manca de disponibilitats pressupostàries.

Aquesta és una línia d’ajuts amb compromisos a cinc anys vista amb l’objectiu d’aconseguir les fites mediambientals plantejades. Amb aquest pagament es compensa el lucre cessant que tenen aquestes explotacions agràries durant el primer any de vigència del compromís.

A continuació es pot veure en els mapes el nombre de beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts i els imports percebuts a la campanya 2015.

L’activitat apícola assegura la supervivència i la continuïtat de moltes espècies autòctones gràcies a l’efecte pol·linitzador de les abelles