• Imprimeix

Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2014. Avanç 2015 i 2016

L'estudi Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2014. Avanç 2015 i 2016, elaborat per la Direcció General d'Alimentació, Indústries i Qualitat Agroalimentàries, és el 17è volum d'una sèrie de butlletins anuals que tenen com a objectiu actualitzar les dades oficials disponibles i analitzar els principals canvis conjunturals del sector agroalimentari català.

A la primera part de l'informe es presenten les estadístiques, indicadors i índexs més recents de la indústria agroalimentària catalana referits als anys 2014 i 2015, extretes de fonts oficials. L'informe s'estructura en deu capítols que tracten els principals indicadors de la indústria agroalimentària. A la segona part, com s'ha vingut fent fins ara, s'inclou un recull comparatiu de les dades estadístiques incloses a les taules referides a les principals magnituds de la indústria agroalimentària de l'any 2014, a partir de les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), per tal de donar continuïtat a l'Informe Anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya, que el Departament ve publicant cada any des del 1998.

Davant el paper decisiu que la indústria agroalimentària té al sector agrari de Catalunya, el Departament aplica una política agrària globalitzadora on el sector agrari i l'agroindústria tenen una profunda interrelació.

Aquest informe pretén ser profitós per a totes les persones que vulguin conèixer la realitat econòmica del país i el paper que hi juga el seu primer sector industrial.

Autor/sDirecció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries
EditorDepartament d'Agricultura
Pàgines82 pàgines
On i com obtenir-loUs el podeu descarregar en format pdf.
Any2017
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2014. Avanç 2015 i 2016