• Imprimeix

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les llotges de peix de Catalunya i activitats connexes

Aquesta Guia s’ha elaborat per aconseguir objectius de cabdal importància tant per als consumidors com per als mateixos pescadors.

És una eina que s’adapta a les exigències en matèria sanitària de la Unió Europea i la seva aplicació comportarà atendre els requisits de seguretat alimentària que cal aplicar dins una llotja.

Així mateix, permetrà visualitzar el treball que el sector pesquer està portant a terme per oferir al consumidor un producte de gran qualitat i tractat amb la màxima exquisidesa, fet que ha de representar una valor afegit en la rendibilitat del sector.

Any2008
Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les llotges de peix de Catalunya i activitats connexes