• Imprimeix

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les barques de pesca

La Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les barques de pesca és un document útil, entenedor i de fàcil aplicació per a totes les persones que treballen a bord de les barques de pesca. Aquest document és un estàndard de bones pràctiques d’ higiene i manipulació dels productes pesquers.

El sector pesquer català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha estat pioner en l’elaboració de guies pràctiques correctes d’higiene per a tota la cadena alimentària, des de la barca de pesca fins a la peixateria, passant per la llotja.

Aquestes guies són una bona eina per millorar la feina a bord i donar confiança als consumidors quant a la seguretat alimentària. El tractament exquisit del producte incideix directament en la  seva qualitat i, per tant, en la millor rendibilitat econòmica dels pescadors.

Pàgines48
Dades tècniquesDipòsit legal: B-46.623-2008
Any2008
Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les barques de pesca