• Imprimeix

Anàlisi dels comptes econòmics del sector agroalimentari (2008-2011)

L'estudi que us presentem, Anàlisi dels comptes econòmics del sector agroalimentari 2008-2011, consisteix en l'explotació, per als distints sectors del complex agroalimentari, de les informacions incloses en la base de dades SABI (Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics), en la qual hi figuren els balanços que les empreses espanyoles presenten al Registre Mercantil. Aquest exercici ja es va efectuar l'any 2009 amb dades corresponents als exercicis del 2006 i el 2007. Enguany, però, hem volgut ampliar-lo i millorar-lo, tot afegint-hi el repertori de xifres corresponents als anys 2008, 2009, 2010 i 2011 i introduint-hi determinades innovacions metodològiques que ens permeten centrar l'anàlisi en les empreses catalanes.

El document és útil per a constatar de quina manera les empreses del sector han enfrontat la fase més aguda de la crisi. La recessió ha exercit un impacte directe sobre els seus comptes de resultats, però una bona part han aconseguit mantenir l'activitat i posar les bases per a la represa. Òbviament, no existeix un comportament uniforme. L'evolució de les empreses varia substancialment en funció de moltes circumstàncies: el segment d'activitat, la dimensió econòmica o la capacitat d'endeutament són alguns dels principals paràmetres que en determinen el desenvolupament i que s'estudien en el present treball.

La xifra de vendes de les empreses analitzades va ultrapassar, l'any 2011, els 21.655 milions d'euros, la qual cosa equivalia a gairebé un 11% del PIB català d'aquell moment. Aquesta dada permet aproximar-se amb precisió a la importància del sector, que constitueix un dels motors de l'economia del país i que genera productes d'alt valor afegit que permeten l'expansió comercial més enllà de les nostres fronteres. Tot partint d'aquesta premissa, l'estudi facilita, a través de les sèries històriques de magnituds i de la comparació de distintes ràtios, l'anàlisi i la detecció de febleses i fortaleses, per la qual cosa creiem que ha d'afavorir una reflexió seriosa sobre matèries com la competitivitat, l'obertura de mercats o la diversificació de l'oferta...

Autor/sFrancesc Garcia Uriel, Alba Canfran Ribalta. Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària (Departament d'Agricultura)
EditorDepartament d'Agricultura
ISBN/ISSNB. 4895‐2014
Pàgines257 pàg.
On i com obtenir-loPodeu descarregar-vos-el en format PDF.
Any2013
PreuGratuït
Anàlisi dels comptes econòmics del sector agroalimentari (2008-2011)