• Imprimeix

Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC). Exercicis comptables de 2014 a 2016

La XCAC és un instrument que permet avaluar la renda i l'estructura de les explotacions agràries de Catalunya i l'impacte que la política agrària hi produeix.

Actualment, no hi ha cap altra font estadística ni estudi que reculli aquestes dades econòmiques amb un criteri uniforme per a tots els sectors productius, des dels conreus i els serveis fins a la ramaderia.

L'exercici 2014 va ser un any de canvi de format, els criteris i el contingut de la fitxa estadística de la Unió Europea (RICA); per aquest motiu no són comparables els resultats dels anys anteriors al 2014 amb els posteriors si no s'apliquen certes correccions complexes, de manera que es produeix un trencament de la sèrie estadística.

La publicació inclou dos tipus de resultats diferents:

Els resultats d'explotacions que s'han configurat a partir del model de resultats estàndard de RICA. S'hi han afegit alguns indicadors més per complementar allò que podia faltar.

El compte analític per producte, que és el resultat econòmic obtingut per cada unitat de producte seguint els criteris majorment acceptats de la comptabilitat analítica o de costos. Aquest format de resultats no es troba en cap altra xarxa comptable, en la UE (RICA) ni a escala estatal (RECA), i per tant, és una informació escassa en les fonts estadístiques.

La mostra d'explotacions utilitzada per calcular els resultats i indicadors són les explotacions col·laboradores de la XCAC que inclou un màxim de 663 explotacions agràries catalanes amb una distribució representativa per orientacions procutives (OTE), dimensió econòmica (DE) i territori. Les explotaicons de l'Observatori de la Vinya i el Vi estan incloses a la mostra.

 

Autor/sAgroxarxa, SL / Jordi Fraxanet / Noèlia Lumbreras / Cristina Masas / Dolors Bigas
EditorDepartament d'Agricultura. Gabinet Tècnic.
Pàgines165
Dades tècniquesPrimera edició: setembre de 2018
On i com obtenir-loPodeu descarregar-vos-la en format PDF
Any2018
Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC). Exercicis comptables de 2014 a 2016