• Imprimeix

Memòria 2016. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020

Aquest Pla, liderat pel Departament d'Agricultura, permet coordinar les polítiques interdepartamentals en matèria d'R+I+T adreçades al sector agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya, amb la finalitat de reforçar i consolidar la competitivitat i la sostenibilitat d'aquests sectors través d'una R+I+T de qualitat, integradora, eficaç i eficient en els recursos.

En la redacció del Pla han participat: el Departament d'Empresa i Coneixement, a través d'ACCIÓ i de la Direcció General de Recerca, l'Insititut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), la Universitat de Lleida (UdL) i el Departament d'Agricultura

En l'elaboració del Pla hi han paticipat més de 400 persones entre centres de recerca i universitats, empreses, agrupacions de productors i administracions públiques amb vinguclaió amb els secotrs agrari, agroalimentari o forestal de Catalunya.

El Pla estratègic defineix 42 línies d'actuació orientades a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari i agroalimentari a través de l'R+I+T, estructurades en 6 objectius estratègics:

  1. Impulsar la formació i la professionalització de l'R+D+I fomentant la cultura d'innovació
  2. Facilitar el coneixement i la col·laboracióentre els agents del sistema d'R+D+I agroalimentari
  3. Augmentar la valorització dels resultats de la recerca,la transferència tecnològica i la divulgació de coneixement en el sector agroalimentari de Catalunya
  4. Augmentar la captació de recursos pel sistema d’R+D+I del sector agroalimentari de Catalunya
  5. Augmentar la inversió en R+D+I del teixit productiu i empresarial agroalimentari
  6. Incrementar el reconeixement i la rellevància internacional del sistema d'R+D+I agroalimentari de Catalunya

Aquesta memòria és un breu recull de les actuacions que s'han portat a terme durant el 2016 en compliment del Pla estratègic d'R+I+T agroalimentària de Catalunya 2013-2020. De les actuacions realitzades al 2016 en destaquen:

la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya (www.xarxa-i.cat), un instrument de difusió de resultats de les iniciatives i els projectes innovadors a Catalunya, i connector entre els generadors de coneixement i els seus usuaris; la línia d’ajuts a la creació i el funcionament de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació, o la inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia RIS3CAT.

Autor/sDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
EditorDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Pàgines34
Dades tècniquesPrimera edició: juliol 2017. Disseny gràfic i maquetació: coral@piferrer.net
Any2016
Memòria 2016. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020