• Imprimeix

Memòria d'activitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2017

L'actuació del Departament es materialitza en els àmbits relacionats amb les polítiques d'agricultura, de ramaderia i pesca així com les referents a les activitats cinegètiques i la pesca fluvial, el desenvolupament del món rural, la vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el cos d'agents rurals, els boscos. i la indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació. La memòria 2017 del Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació (DARP) pretén ser un resum sintètic de l'acció de govern endegada per la Conselleria durant aquest període.

Aquest any, s'ha portat a terme la reestructuració del Departament mitjançant el Decret 43/2017 per tal d'adequar la seva estructura a la nova distribució de competències entre departaments establerta pel Decret 2/2016.

Quant als àmbits d'actuació, destacar que s'han potenciat, entre d'altres, noves iniciatives en l'àmbit marítim amb la preparació d'un pla estratègic multianual, de l'alimentació amb la creació del Consell Català de l'alimentació per fomentar la producció local d'aliments i la gestió sostenible del medi o la realització de la segona edició de les jornades de benvinguts a pagès per tal d'apropar el sector a tots el ciutadans i posar en valor aquesta activitat.

 

Autor/sDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació
EditorDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ISBN/ISSN2339-6881
Pàgines398
Dades tècniquesDipòsit legal: B.17631-2013 Primera edició: juliol de 2018
On i com obtenir-loPodeu descarregar-vos-la en format PDF
Any2017
Memòria d'activitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2017

Informació relacionada