• Imprimeix

Agricultura col·labora amb els ajuntaments del Baix Llobregat per crear un nou model de gestió cinegètica

Torna
Dimecres, 21 de setembre de 2016
 
Els ajuntaments han de presentar un nou pla de gestió més eficient i sostenible per minimitzar els danys als conreus i garantir la seguretat de la zona
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació treballa amb els 11 municipis de la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat per ultimar un pla de gestió que hauria d’estar enllestit abans de finalitzar aquest any. Aquest nou model de gestió pretén aconseguir una reducció progressiva de les accions de control amb arma de foc i fomentar l’ús de sistemes de prevenció que impedeixin que els conreus es vegin afectats per danys produïts per la fauna.
 
Durant aquest període transitori, en resposta a les queixes de les organitzacions agràries de la comarca i amb el vistiplau dels ajuntaments que són els responsables de les seves zones de seguretat, el Departament d’Agricultura ha autoritzat actuacions de control sempre sota el paràmetre de l’excepcionalitat. L’excepcionalitat ve donada principalment perquè aquestes zones van ser designades de seguretat, a petició dels propis municipis, precisament perquè tenen una elevada densitat de població amb vies de comunicació i activitat agrícola,  i per evitar accidents per l’ús d’armes de foc durant la cacera.
 
L’entrada en vigor de la Llei de mesures fiscals i administratives l’any 2014 va  definir que la responsabilitat dels danys corresponia als promotors de les zones de seguretat. Responsables del Departament d’Agricultura s’han reunit durant tot aquest temps amb als ajuntaments d’aquesta zona per tal de promoure de forma ordenada un canvi en l’estratègia de gestió i mentrestant evitar que els afectats pels danys quedin temporalment sense resposta. Durant aquest període les reunions tècniques entre Agricultura i els ajuntaments han permès assentar les bases d’un model de gestió que permeti una gestió mancomunada sumant recursos municipals de la fauna que redueixi els riscos de patir danys als conreus de la zona.
 
Les autoritzacions per danys
 
Per tal de reduir els danys als conreus, des de l’any 2008 la Generalitat  autoritza accions de control amb arma de foc i, per a algunes espècies, captures amb gàbies. Aquestes autoritzacions es troben regulades per un estricte procediment que implica la inspecció prèvia dels agents del Cos d’Agents Rurals que confirmi que els danys es produeixen i que inclou la delimitació dels mètodes autoritzats. També hi figuren els llocs on es poden realitzar els controls, les espècies que són susceptibles de causar danys i la identificació de les persones que poden realitzar el control.
Les actuacions es centren principalment en les zones agràries distribuïdes en sectors que sumen unes 3.500 hectàrees i que afecten 11 municipis ubicats a la desembocadura del riu Llobregat i que majoritàriament es troben dins del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquesta és una zona amb conreus d’horta i  amb una rotació de diferents productes varietats que representen una oferta contínua d’aliment per als ocells i la resta d’espècies de la fauna salvatge d’aquesta zona.
 
Les espècies que originen danys
 
Les espècies identificades com a conflictives i que ocasionen els danys als conreus són un total d’onze ocells i dos mamífers (conill i porc senglar). Cap d’aquestes espècies és protegida i la major part són catalogades com a espècies de caça i per tant sense cap amenaça per a la seva conservació.  A més, s’hi han afegit dues espècies d’ocells exòtics, com són la cotorreta de pit-gris i la cotorra de Kramer, que troben refugi als hàbitats urbans, però que es desplacen als camps per menjar.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.