• Imprimeix

El Departament Agricultura abona 120.765 € de l'ajut agroambiental de millora dels hàbitats esteparis

Torna
Dilluns, 17 de juliol de 2017
FOTO WEB

FOTO WEB

 
 
Amb aquest pagament i l’efectuat el desembre passat, l’import total abonat per aquest concepte la campanya 2016 és de 586.346,75 € a 126 beneficiaris
 
L’objectiu d’aquest ajut és revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de les Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament dels imports de la campanya 2016 de l’ajut agroambiental de millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000, corresponent a uns expedients que estaven pendents de pagament. L’import d’aquest pagament és de 120.765,98 € a 13 beneficiaris i se suma al que ja s’havia fet efectiu el desembre del 2016, de manera que el total de beneficiaris d’aquesta línia ha estat 126 amb un import global d’ajut de 586.346,75 €.
 
Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 
L’objectiu d’aquest ajut és revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de les Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA)  amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA. Es planteja dues actuacions principals segons la gestió que es faci:
- Gestió de cereal i superfície lliure de sembra.
- Gestió del guaret.
 
Per a més informació:
 
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.