• Imprimeix

El nou decret de gestió de les dejeccions ramaderes, a consulta pública

Torna
Dijous, 14 de setembre de 2017
· La nova normativa ha d’assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles   
 
· Demà divendres es presenten els resultats del projecte europeu LIFE FUTUR AGRARI, que preveu eines per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes
DARP

DARP

El projecte del nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries s’ha posat avui en consulta pública a la web del Departament d’Agricultura, i en els propers dies es publicarà l’edicte  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que dóna conèixer l’inici del període d’informació pública de 45 dies, per tal que tothom qui vulgui pugui formular-hi les observacions, els suggeriments o les al·legacions que consideri oportunes. A través d’aquest nou decret el Departament d’Agricultura vol assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles
 
Per aconseguir-ho, es preveuen tres grans línies d’actuació: la millora en origen en la gestió de les dejeccions de les explotacions ramaderes, incloent-hi el seu tractament; la innovació i millora en les aplicacions als sòls, mitjançant una fertilització orgànica d’excel·lència, i el control i seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la traçabilitat dels moviments.
 
Es tracta d’un model de gestió basat en la valorització de les dejeccions com a recurs, amb una fertilització ajustada a les necessitats dels cultius, una aplicació feta amb maquinària adequada i, fins i tot, quan calgui, en l’exportació dels excedents de nutrients.
 
Es presenten al sector eines per a millorar la gestió de les dejeccions
 
La directora general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Teresa Masjuan, inaugurarà demà divendres, 15 de setembre, a les 9.30 hores, la jornada de camp ‘Resultats del projecte Life+ Futur Agrari. Millora de la gestió del nitrogen a l'agroramaderia catalana’, que se celebrarà a Castelló de Farfanya, i en la qual es presentaran al sector eines per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes.
 
‘Futur Agrari’ és un projecte cofinançat pel Programa LIFE+ de la Unió Europea (UE) que, des del seu inici, el setembre de 2013, ha posat en pràctica tecnologies existents de gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes. L’objectiu és fer arribar al sector aquelles eines existents per a millorar el maneig de fems, purins, gallinasses i altres adobs, així com per a donar pautes per a minimitzar els continguts elevats de nutrients en zones de Catalunya amb una elevada concentració ramadera.
 
En la jornada s’explicarà els resultats obtinguts durant aquests 4 anys d’una forma demostrativa.
 
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan atendrà als mitjans un cop acabi la seva intervenció, cap a les 10:00 hores.  
 
Seguidament, aquells mitjans que ho desitgin, tindran l’oportunitat de conèixer i participar del seguit d’actuacions demostratives que serviran per presentar el resultats del projecte i que consistiran en un recorregut per tres estacions temàtiques:
 
· A la primera estació es podran veure diferents opcions per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes a les granges de porcí. S’ha posat especial èmfasi en 3 aspectes que s’han demostrat clau de cara a la millora del maneig de les dejeccions ramaderes: la gestió de l’aigua, la gestió de l’alimentació i l’adopció de sistemes de tractament.
 
· La segona estació engloba tots aquells aspectes relacionats amb la fertilització dels cultius. Per efectuar una bona aplicació és tant important saber a priori la dosi de nutrient que es vol aplicar com que la quantitat que finalment s’aplica a camp s’aproximi a la desitjada. En aquest sentit, en el marc d’aquest projecte, s’han fet més de 1.700 anàlisis de nitrats en sòls agrícoles regats per les aigües del Canal Algerri-Balaguer.
 
· Finalment a la tercera estació, es podran veure actuacions orientades a reduir o reaprofitar l’excés de nitrats i altres nutrients romanents al sòl arran de la fertilització de cultius agrícoles. En una de les zones de treball s’han sembrat 3 tipus de cultius (la civada negra, el raigràs italià i la colza farratgera) que capten els nutrients durant els mesos en què no hi ha el cultiu principal. D’aquesta manera s’evita que es rentin aquests elements i contaminin les aigües freàtiques degut a les pluges hivernals.
 
Al llarg del projecte  s’han lliurat més de 600 butlletins d’assessorament personalitzats a agricultors que conreen cereals (panís i ordi) i per al cultiu del panís, s’ha fet un pas més en l’assessorament amb la utilització de drons, avionetes i imatges de satèl·lit com a eina per ajustar la recomanació de fertilització en cobertora en estadis fenològics propers a floració.
 
El projecte Futur Agrari ha estat coordinat pel DARP i ha comptat amb la participació de l’Agència de Residus de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal, l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries i la Fundació Mas Badia, entre altres institucions.
 
La informació generada amb el projecte LIFE Futur Agrari  estarà disponible a la pàgina web del projecte (www.futuragrari.cat).
 
S’adjunta programa de la jornada.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.