• Imprimeix

La Taula de Cogestió de l'Aqüicultura al Delta de l'Ebre acorda prioritzar la reactivació de la circulació d'aigua dolça a les Badies dels Alfacs i del Fangar del Delta de l'Ebre

Torna
Dimecres, 14 de febrer de 2018
Implicarà un treball conjunt amb tothom que té participació en la gestió de l’aigua al Delta de l‘Ebre i recolzar-se en una simulació científica sobre els cabals mínims necessaris per tal de modular millor la proposta
Govern

Govern

Reactivar l’aportació d’aigua dolça a les badies dels Alfacs i del Fangar. Aquesta serà la primera línia d’actuació que tirarà endavant la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura, constituïda per  aqüicultors, pescadors, científics i Administració, amb l’objectiu de dur a terme possibles accions per adaptar les necessitats del sector productiu aqüícola del Delta de l’Ebre als nous reptes que estan incidint en la seva activitat productiva (canvi climàtic, qualitat de les aigües, transport de sediments).
 
A la reunió d’avui s’ha decidit, basant-se en els estudis científics realitzats en els darrers dos anys sobre les badies d’Alfacs i el Fangar, que és necessari treballar en la renovació d’aigua dolça a les badies, un element potenciador d’aquestes llacunes molt important. “Per aconseguir-ho, en les properes setmanes s’anirà a visitar aquelles instàncies competents al Delta de l’Ebre per presentar les noves evidències científiques i les propostes per posar les bases d’aquesta gestió del delta”, així ho ha explicat el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, que ha presidit la reunió que ha tingut lloc avui a Tortosa.
 
Així, també s’ha acordat identificar amb més precisió els punts per on podria sortir aquesta aigua de millor qualitat, gràcies als productors, que faran arribar al científics del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) un plànol especificant on serien aquest punts de desguàs, i a partir d’aquí i fent us d’informació avançada i amb la col·laboració de l ‘IRTA , que analitzarà els aspectes biològics de l’aigua, es faran simulacions d’alta qualitat per determinar quines aportacions són les més eficients i quin es el cabal mínim que s’ha de ultrapassar  perquè tinguin un efecte real en les llacunes.
 
Els membres de la Taula també han acordat treballar per abordar el problema de sedimentació que provoca el tancament de la badia del Fangar. En aquest cas també s’ha decidit convocar una reunió amb els òrgans competents per mirar de trobar solucions.
 
Per poder dur a terme aquestes interlocucions, s’ha cregut convenient crear un grup de representació de la Taula, amb un representant de l’administració, un del sector i un científic, per tal de tenir més força a l’hora d’elevar les demandes del grup a les instàncies corresponents.
 
La Taula de Cogestió està formada per representants de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL) i de les confraries de pescadors del delta, per científics del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Aplicada (IRTA) i per membres de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i dels Serveis Territorials del Departament D’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Terres de l’Ebre.

Més informació