• Imprimeix

Conveni per millorar un bosc de Sant Llorenç Savall a través d'un programa de responsabilitat social

Torna
Divendres, 09 de març de 2018
Moment d'una Jornada de Responsabilitat Social a la finca

Moment d'una Jornada de Responsabilitat Social a la finca

Es tracta d’una fórmula molt estesa a Europa que permet a les empreses desenvolupar polítiques que produeixen beneficis socials
 
Els treballs forestals que es porten a terme aconsegueixen reduir el risc d’incendi i evitar l’emissió d’unes 80 tones de CO2/ha  que es  produirien  en cas de foc forestal 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l‘empresa European Telemedicine Clinic, SL  (TMC)  han signat un conveni de col·laboració  per  engegar un programa  de responsabilitat social corporativa que preveu la millora d’un bosc propietat de la Generalitat de Catalunya “El Dalmau”,  situat a Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
 
Aquest és un clar exemple de participació del sector privat en la consecució de finalitats  públiques d’interès general com ara les activitats que fomenten  la conservació i la millora del medi natural. El Departament d’Agricultura ha redactat i  aprovat  un projecte  tècnic  de millora del bosc de la finca de la seva titularitat que està previst  que executi  l’empresa. Aquesta acció, que es pot  considerar  innovadora  a Catalunya, no ho és tant a nivell europeu, on és  més corrent que empreses privades apostin per programes de responsabilitat social  corporativa amb efectes directes dins i fora de l’àmbit de les corporacions.
 
Cada cop més,  les empreses  busquen diferenciar-se  dins dels seus àmbits  i per això estableixen  compromisos  a nivell de responsabilitat social corporativa que  repercuteixin  de forma indirecta en els seus comptes de resultats.  Ajudar a preservar el medi natural pot  afavorir  cotitzar a l’alça les empreses  si tenim  en compte els  efectes  d’un programa  com  el de l’acord signat  entre  una entitat mercantil privada  i  la Generalitat de Catalunya a través del DARP.
 
TMC és una empresa especialitzada en l’estudi i la interpretació de ressonàncies magnètiques integrada per més de 200 radiòlegs i una xarxa de més de  120 hospitals d’Europa,  amb seus a Barcelona i Sydney. Molts dels seus treballadors viatgen  a diferents ciutats del món utilitzant  el transport aeri. L’empresa, conscient de la producció de CO2 que ocasionen els trasllats, va proposar al DARP organitzar un programa de responsabilitat social  empresarial  per mitigar i compensar  tant com fos possible la part d’emissions de gasos hivernacle  derivats de la seva activitat.
 
El bosc, a més de fusta, llenya o lleure, també  ofereix un vessant  immaterial  o intangible de primer ordre en el marc de l’establiment d’un programa de  responsabilitat  social corporativa.  La gestió forestal  es focalitza i orienta  cap a  una  millor  presa de consciència  tant dels  treballadors de TMC  com  de la pròpia corporació, amb  la inversió de recursos econòmics propis  en benefici  de la  conservació d’aquest  bosc .
 
Els treballs a la finca conveniada

Els treballs a la finca conveniada

Els treballs forestals es porten a terme a través d’una empresa  de serveis forestals per a joves i integració social, aconseguint  així multiplicar per dos l’acció  empresarial de  responsabilitat social corporativa.  Les zones  forestals  sobre les quals actuen augmenten la qualitat de l’arbrat i la seva resiliència davant l’impacte dels incendis.  Aquests treballs  aconsegueixen  també reduir el risc d’incendi, evitant  així  l’alliberament d’unes 80 tones de CO2/ha  que es  produirien a la zona en cas de foc forestal en el procés de combustió. Precisament, per a aquest cap de setmana l’empresa ha organitzat una activitat de Responsabilitat Social Coorporativa a “El Dalmau” per mostrar les actuacions que s’han fet fins ara i les que es reprendran al mes de juny.
 
El  conveni signat  té una duració  de 4 anys,  prorrogables  fins un màxim de 8 anys. Aquest és un nou model de col·laboració entre empreses privades i la Generalitat de Catalunya, que podria replicar-se en altres casos per compensar  els efectes  ambientals d’algunes activitats sobre el medi natural.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.