Visors en línia (entorn web) per a la consulta simultània de capes d'informació geogràfica relacionades amb el territori, el medi ambient, el patrimoni natural, l'agricultura i l'agroalimentació.

Fonament jurídic: article 8.1 k) de la Llei catalana de transparència

Actualització: anual

Data d'actualització: 06.07.2018

Format de les dades: HTML