• Imprimeix

SIGPAC

El Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre administratiu de caràcter públic i una base de dades que conté ortoimatges aèries i dades geogràfiques i d'usos de cada parcel·la de terreny susceptible de beneficiar-se d'ajudes comunitàries.