• Imprimeix

Informació general

Destaquem

ORDRE ARP/9/2018, de 30 de gener,

per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018. (DOGC núm. 7553 - 07/02/2018)

Aplicació COMUNALS

COMUNALS és una aplicació web per a la gestió de les adjudicacions de terrenys de pastura amb aprofitament farratger en comú. El seu ús s’emmarca dins la campanya de la declaració única agrària, i és l’instrument que proporciona l’únic certificat vàlid per acreditar superfícies d’aprofitament farratger en comú, a Catalunya (ORDRE AAM/19/2014, de 30 de gener).

COMUNALS permet l’adjudicació de terres de pastura per part dels propietaris i gestors d’aquestes a les persones físiques o jurídiques que fan la declaració de la DUN.

El seu ús facilita:

  • L’accés a través d’Internet, de manera còmoda, a les dades SIGPAC i la possibilitat de fer adjudicacions.
  • Control de la superfície adjudicada, ja que va actualitzant les dades a temps real, evitant errors.
  • La possibilitat de sol·licitar un canvi de dades SIGPAC (ús SIGPAC i/o coeficient de pastura) en recintes d'aprofitament farratger en comú.
  • L’emissió de certificats d’adjudicacions de pastures d’aprofitament farratger en comú.

El seu ús garanteix:

  • Que les adjudicacions es fan sobre referència SIGPAC amb dades actualitzades.
  • Que les terres només poden ser adjudicades pel seu propietari o gestor, sense que pugui haver duplicitat en les adjudicacions.
  • Que la superfície adjudicada és la correcta, ja que fa el càlcul d'acord amb el coeficient de pastura SIGPAC.
  • Que totes les adjudicacions queden guardades en una base de dades única, evitant la pèrdua d’informació.
  • Que es compleix amb la normativa vigent de protecció de dades.

 

Què és i per a què serveix comunals?

COMUNALS està pensat per ser usat per persones o entitats que hagin d’adjudicar terres d’aprofitament farratger en comú a efectes de la sol·licitud d'ajuts, a la DUN. Podeu trobar més informació al respecte a la secció Alta d'usuaris.

A qui va adrecat comunals?
Data d'actualització:  12.03.2018