• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Altes i períodes de funcionament

El codi és únic per a cada usuari i coincideix amb el seu NIF/CIF

  • Els usuaris existents mantenen la mateixa clau de la campanya anterior (la qual poden modificar quan vulguin a través de l'aplicació)
  • Als usuaris nous, se’ls comunicarà la clau paral·lelament amb la resolució de la seva sol·licitud d’alta
  • En cas d’oblit de la vostra clau, us heu de posar en contacte amb la bústia de Comunals que s'indica a continuació

Bústia de contacte de Comunalscomunals.daam@gencat.cat

L’aplicació comença a funcionar durant el mes de febrer. Se n’informa de la seva entrada en funcionament des de la pàgina d'inici del web del Departament d'Agricultura i a través de correu electrònic als usuaris.

Una determinada parcel·la ha de ser gestionada i adjudicada per un sol usuari. Això no impedeix que hi puguin haver tans adjudicataris com sigui necessari.

Atès que les adjudicacions s’han de fer per ser acreditades a la DUN, l’aplicació permet fer-les, en període ordinari, mentre es poden fer declaracions DUN (fins al 31 de maig de 2013). En qualsevol cas, se n’informarà d’aquesta data a la pàgina d'inici del web del Departament d'Agricultura

Si no puc fer consultes sobre les meves parcel·les o les extraccions que faig estan buides de dades poden passar tres coses:

  • No vaig fer la petició de parcel·les en el període corresponent
  • La petició encara no està resolta (estat Iniciada)
  • La petició va ser rebutjada

Coeficients de pastura i modificacions SIGPAC

Si la superfície de pastura que consta a SIGPAC és 0, el motiu és que el coeficient de pastura (CP) és 0. Si aquesta superfície és més gran que 0 però menor que la del recinte, el motiu és que el CP no arriba al 100%.

Si es té evidència que un recinte no conté l’ús SIGPAC i/o el coeficient de pastura adients, COMUNALS permet sol·licitar una modificació d’aquests. La resolució de les sol·licituds SIGPAC tenen efecte a la campanya següent, és a dir, el coeficient de pastura durant la campanya en curs romandrà invariable.

Les sol·licituds de modificació SIGPAC es poden fer una sola vegada sobre un mateix recinte i campanya. Per tant, s’ha d’estudiar bé quin canvi es vol sol·licitar abans de fer-ho. Si, malgrat això, es considera que s’ha fet una sol·licitud incorrecta, cal posar-se en contacte amb la bústia de SIGPAC que s'indica a continuació i donar els detalls de la sol·licitud.

Bústia de contacte del SIGPACsigpac.daam@gencat.cat

Les sol·licituds de modificació del coeficient de pastura (CP) s’han de fer en base a l’evidència que l’actual no s’adapta a la realitat del terreny, no en base a la necessitat d’adjudicar més superfície. És responsabilitat de l’usuari de COMUNALS sol·licitar el valor més adequat tot i que les oficines del DAAM poden oferir alguns criteris al respecte.

Altres

Possiblement sigui a causa que el període d’adjudicacions ja ha finalitzat (veure resposta 5).

L’aplicació COMUNALS fa referència a terres d’aprofitament farratger en comú, que no necessàriament són "comunals". Per tant, és el règim d’explotació i no la propietat allò que s’ha de tenir en compte.

Possible motius:

  • La parcel·la no existeix a SIGPAC amb el codi sol·licitat (consultar el Visor del SIGPAC).
  • La parcel·la no va ser autoritzada pel Departament d'Agricultura a la sol·licitud.
  • El recinte en qüestió no té un ús de pastura a SIGPAC (PA, PR, PS).

Data d'actualització: 04.12.2017