• Imprimeix

Alta d'usuaris

Cal sol·licitar accés com a usuari les persones o entitats que no hagin estat usuaris anteriorment i que hagin d'adjudicar terres d'aprofitament farratger en comú, a efectes de la DUN, i es trobin dins d'uns d'aquests grups:

 • Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o qualsevol administració pública.
 • Altres ens propietaris o gestors, com ara fundacions, parcs naturals, etc.
 • Persones físiques o jurídiques propietàries de terres d'aquesta naturalesa.
 • Persones físiques o jurídiques autoritzades a gestionar l'adjudicació de terres d'aquesta naturalesa, per part del propietari/propietària d'aquestes.
 • NO han de sol·licitar l'accés com a usuari:
 • Els declarants de la DUN que necessitin certificació de l'adjudicació de terres d'aquesta naturalesa.
 • Les persones i les entitats que ja fossin usuaris anteriorment
 • Els usuaris podran accedir a les dades SIGPAC dels recintes inclosos a les parcel·les que li han estat assignades.
 • També poden adjudicar els recintes corresponents a les persones interessades, en el període que estableixi el Departament d'Agricultura, i que serà publicat en aquesta web.
 • La qualitat d'usuari permet la generació de certificats normalitzats a través de l'aplicació, que seran els únics vàlids a efectes de la declaració de la DUN.

Per sol·licitar l'alta a l'aplicació us heu de posar en contacte amb la bústia Comunals que s'indica tot seguit, a la qual caldrà enviar els impressos següents:

 1. Sol·licitud d'accés a l'aplicació comunals. En l'annex d'aquesta sol·licitud es farà constar la relació de parcel·les, de les quals s'és propietari, i que es volen gestionar a través de l'aplicació comunals.
 2. Autorització de gestió. En cas de ser gestor autoritzat per un o més propietaris, a més caldrà emplenar aquest imprès on es farà constar la relació de parcel·les per a les que cada propietari autoritza la gestió.

Recordeu que si heu estat usuaris/àries de l'aplicació en campanyes anteriors no heu de sol·licitar l'alta i que podeu entrar amb el vostre codi d’usuari/ària i clau d'accés anteriors.

Data d'actualització:  12.03.2018