• Imprimeix

Mapa de cultius DUN-SIGPAC

Mapa dels cultius de Catalunya

Mapa dels cultius de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya.

Aquest mapa permet localitzar quina mena de cultiu s’ha declarat a la darrera Declaració única agrària (DUN) presentada al DARP.

La DUN és la declaració anual de conreus que obligatòriament ha de fer qui tingui una explotació agrària que disposi de superfície productiva agrícola (excloses les de consum propi) quan sol·licita determinats ajuts o ha de realitzar determinats tràmits amb el DARP.

La DUN es fa sobre la base geogràfica del Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

Per elaborar aquest mapa de cultius s’han fet servir les dades de la DUN i del SIGPAC. Com les dades que es declaren estan georeferenciades, es poden localitzar sobre el terreny i això permet conèixer, entre altres coses, la identificació de cultius de cada parcel·la.

Aquesta informació permet fer la valoració econòmica de l’impacte que tenen sobre el conreu les pedregades, l’afectació de plagues, incendis, etc. i també permet saber l’evolució històrica dels conreus en el territori.

En el document Origen de les dades del mapa de cultius, podeu consultar el detall de les dades que s’han utilitzat per realitzar el mapa.

El codi del geoservei WMS del mapa de cultius està disponible a: http://sig.gencat.cat/ows/AGRICULTURA/wms 

Descarrega de fitxers

Els fitxers en format shapefile (shp) estan accessibles al portal Dades Obertes. Els següents enllaços descarreguen directaments els arxius:

Mapa de cultius 2018

Mapa de cultius 2017

Mapa de cultius 2016

Mapa de cultius 2015

Origen de les dades del mapa de cultius

 

Dataset mapes de cultius a Dades Obertes

En aquest enllaç trobareu tots els datasets de mapes de cultius publicats al portal dades Obertes:

Mapa de cultius a Dades obertes

Data d'actualització:  05.06.2018

Ens ajudeu a millorar?


No


 Desfavorable
Desfavorable
 Acceptable
Acceptable
 Favorable
Favorable
 Molt favorable
Molt favorable
       

Si voleu rebre resposta, podeu fer una consulta aquí