• Imprimeix

Mapa de cultius DUN-SIGPAC

Mapa dels cultius de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició de tots els ciutadans, les dades del mapa de cultius de Catalunya.

Per elaborar aquest mapa s’han fet servir les dades de la Declaració única agrària (DUN) i el SIGPAC. La DUN és la declaració anual de conreus que obligatòriament ha de fer la persona titular d’una explotació agrària que disposi de superfície productiva agrícola (excloses les de consum propi) quan sol·licita determinats ajuts o ha de realitzar determinats tràmits amb el DARP. El Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és la base geogràfica on es realitza la declaració de la DUN.

Com les dades que es declaren estan georeferenciades, aquestes es poden localitzar sobre el terreny i això permet conèixer, entre altres coses, la identificació de cultius de cada parcel·la (recinte), fer la valoració econòmica de l’impacte en cas d’incendis, pedregades, afectació de plagues, etc., i a la llarga podrem saber l’evolució històrica sobre el territori de determinats conreus.

En el document Origen de les dades del mapa de cultius, podeu consultar el detall de les dades que s’han utilitzat per realitzar el mapa.

Data d'actualització:  27.09.2017

Formulari de contacte

Ens ajudeu a millorar?


No


 Desfavorable
Desfavorable
 Acceptable
Acceptable
 Favorable
Favorable
 Molt favorable
Molt favorable
       

Si voleu rebre resposta, podeu fer una consulta aquí