• Imprimeix

Visor Agroforestal i3

El Visor Agroforestal i3 (Índexs Instantanis d'Imatges) permet visualitzar la variabilitat associada al maneig i a les pràctiques agrícoles en parcel·les conreades i zones forestals de Catalunya

Visor Agroforestal I3

Visor Agroforestal I3

El Visor Agroforestal i3 és una eina ideada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Fundació Mas Badia. El desenvolupament ha anat a càrrec de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ha rebut el cofinançament del projecteu europeu LIFE+ FUTUR AGRARI.

És una plataforma que permet als agricultors visualitzar la variabilitat associada al maneig i a les pràctiques agrícoles en parcel·les conreades i zones forestals de Catalunya.

Aquesta eina pretén:

 • Apropar la teledetecció a l'agricultura d'una manera senzilla i sense cost als usuaris.
 • Facilitar l'accés a les imatges dels satèl·lits Sentinel 2A i 2B que l'Agència Espacial Europea ha posat a disposició a partir de 2015.

A partir de 2018, coordinaran aquesta eina les direccions generals d'Agricutura i Ramaderia i d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (Departament d'Agricultura). I l'executarà l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Els índex de vegetació són paràmetres calculats a partir dels valors de la reflectància a diferents longituds d'ona, i són particularment sensibles a la coberta vegetal.

Aquests índexs no mesuren directament productivitat ni la quantitat de fertilitzant que cal aplicar, però tenen una estreta relació amb aquestes variables. Són eines que amb un bon ús poden ser de molta utilitat per al maneig de l’explotació.

Els índex de vegetació es poden definir com combinacions de bandes espectrals que tenen com a funció realçar la contribució de la vegetació en la resposta espectral d'una superfície i atenuar la d'altres factors com el sòl, les condicions d'il·luminació o l'atmosfera, que poden produir interferències en el senyal radiomètrica.

L'ús de quocients i índexs per discriminar masses vegetals es deriva del peculiar comportament radiomètric de la vegetació. L'avantatge que té respecte a l'ús de bandes espectrals individuals és que mostra una major correlació amb paràmetres ecològics i agronòmics com la biomassa, la concentració de clorofil·la, etc.

Aquesta eina utilitza dos índex de vegetació:

 • NDVI (Índex de vegetació diferencial normalitzat)
  Associat a la variabilitat a causa d'aspectes com el tipus de sòl o manejos com el reg, la fertilització o la sembra.

 • MSAVI (Índex de vegetació ajustat al sòl modificat)
  Que, tot i ser també un índex de vegetació, és el que millor correlació ha obtingut quant a la variabilitat associada a la fertilització agrícola, segons dades del projecte FUTUR AGRARI.

 

Informació relacionada

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació
 • Fundació Mas Badia
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Informació relacionada

Aquesta eina ha estat desenvolupada gràcies al cofinançament del Programa europeu LIFE+ i amb les imatges proporcionades pels satèl·lits Sentinel-2 de la iniciativa Copernicus de l'Agència Espacial Europea.

Informació relacionada

El projecte LIFE+ FUTUR AGRARI, coordinat pel Departament d'Agricultura i amb socis com ara l'Agència de Residus de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal, la Fundació Mas Badia i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, ha treballat en la gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya durant el període 2013-2018.

Una de les temàtiques tractades ha estat la millora de la fertilització en l'agricultura, i més específicament també s’han efectuat tasques relacionades amb la teledetecció.

Arran de l'experiència adquirida en assessorament mitjançant imatges espectrals i aprofitant l'empenta de la posada en òrbita dels satèl·lits Sentinel-2, s’ha pogut dissenyar i executar el Visor Agroforestal i3 amb la intenció de donar un pas més en l'agricultura de precisió.

Informació relacionada

Data d'actualització:  06.07.2018

Informació relacionada