Nom de la base
Incendis 1986-2016

Contingut de la base
Incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2016.

Es van revisant i incorporant perímetres d’incendis històrics addicionals, recuperats mitjançant el tractament d'imatges satèl·lit per encàrrec del Departament d'Agricultura a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Darrera actualització
28.04.2017

Departament responsable
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Base de referència
Comunicats dels agents rurals- Imatges de satèl·lit Landsat/o imatges del sensor aerotransportat CASI. NOTA: Qualsevol treball o publicació que faci ús d'aquesta informació haurà de citar la font

Mètode de captura
Aquesta delimitació de les zones cremades per incendis forestals ha estat obtinguda mitjançant el tractament d'imatges satèl·lit, en el marc del conveni entre el Departament de Medi Ambient i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Els perímetres cartografiats queden subjectes a la disponibilitat, representativitat, processat i qualitat d'aquestes imatges satèl·lit. Transformació Índex Normalitzat de vegetació (NDVI) i anàlisi de components principals.

Finalment sobre el fitxer resultant classificació digital per destriar els píxels corresponents a superfície cremada. Altres mètodes d'obtenció de perímetres, com l'ús del GPS, poden donar algunes variacions en les afectacions per la diferent tecnologia utilitzada.

Bases cartogràfiques

Data d'actualització:  11.12.2017