Base cartogràfica

Aquesta capa conté la delimitació de les zones cremades per incendis forestals produïts entre el 1986 i el 2017.

Incendis 1986-2017

Incendis forestals ocorreguts entre el 1986-2017.

Periòdicament, es revisen i incorporen perímetres d'incendis històrics addicionals, que es recuperen mitjançant el tractament d'imatges satèl·lit per encàrrec del Departament d'Agricultura a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Departament d'Agricultura

  • Comunicats d'incendi forestal
  • Delimitació GPS dels agents rurals
  • Imatges de satèl·lit Landsat
  • Sentinel-2
  • Imatges del sensor aerotransportat CASI


Nota: qualsevol treball o publicació que faci ús d'aquesta informació ha de citar-ne la font.

La delimitació de les zones cremades per incendis forestals s'obté del tractament d'imatges satèl·lit. Aquestes dades s'obtenenen en el marc d'un conveni entre el Departament i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Els perímetres cartografiats queden subjectes a la disponibilitat, representativitat, processat i qualitat d'aquestes imatges satèl·lit.

Transformació Índex Normalitzat de vegetació (NDVI) i anàlisi de components principals.

Finalment sobre el fitxer resultant, s'ha fet una classificació digital per destriar els píxels corresponents a superfície cremada.

Altres mètodes d'obtenció de perímetres, com l'ús del GPS, poden donar algunes variacions en les afectacions per la diferent tecnologia utilitzada.

Data d'actualització:  24.04.2018

Informació relacionada