És un servei web que permet accedir a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels propis organismes productors.

D'aquesta manera es garanteix que la informació sempre està actualitzada.

Per accedir als continguts geogràfics, cal copiar la URL del servei WMS en un programa d'informació geogràfica (SIG).

Fonament jurídic: article 8.1 k) de la Llei catalana de transparència

Actualització: anual

Data d'actualització: 19.02.2018

Format de les dades: WMS (Web Map Service)

 

L’Open Geospatial Consortium (OGC) és l’organització internacional que s’encarrega de definir els llenguatges i protocols estàndards per a la generació i utilització dels diversos serveis web geogràfics.

WMS (Web Map Service)

S'usa per publicar mapes en format ràster georeferenciat. Actualment és el servei web geogràfic més implementat.
 

WFS (Web Feature Service

Es fa servir per publicar capes d’informació vectorials.
 

WCS (Web Coverage Service)

S'usa per publicar informació geogràfica (vectorial, ortofotos, imatges satèl·lit o models digitals del terreny) en format cobertura o grid.

A diferència del Web Map Service (WMS), que publica mapes estàtics (imatges), les dades que retorna el Web Coverage Service (WCS) permeten l’anàlisi espacial dels pixels retornats.
 

CSW (Catalogue Service Web)

S'empra per publicar meta-informació dels serveis web disponibles en un servidor web.
 

Catàleg de Serveis Web Geogràfics

En el catàleg de serveis de l’IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalalunya) es pot trobar una llista de serveis web geogràfics molt més extensa de diferents organismes (diputacions, consells comarcals, municipis, etc).

WMS del Departament

Serveis Web Map Service del Departament d'Agricultura. Aquestes URL cal obrir-les des d’un programa d'informació geogràfica (SIG).