• Imprimeix

Com accedir-hi

L’accés al mòdul ramader del SIR es pot fer amb dos perfils d’usuaris externs diferents:

 • Perfil RAMADER: aquest perfil permet accedir a la gestió de la/les explotació/ons de la/les quals l’usuari és titular.
 • Perfil GESTORA: aquest perfil permet dur a terme els tràmits de diverses explotacions, de les quals l’usuari no n’és necessàriament el titular, malgrat que cal la seva autorització prèvia.

L’entrada al sistema es realitza mitjançant certificació digital, fet que n’assegura el nivell de seguretat necessari pel que fa la confidencialitat i la protecció de dades.

L’accés al sistema amb certificat digital dóna accés directe als usuaris a les seves dades, de manera que no és necessari disposar de clau d’usuari/paraula de pas.

Un certificat digital és un document electrònic signat per un prestador de serveis de certificació que garanteix la identitat del qui en disposa. És equivalent a un document d’identitat, llicència, passaport o targeta d’empresa, però en suport electrònic.

El certificat digital garanteix:

 • La integritat de  les dades trameses.
 • La procedència de la comunicació.
 • La detecció de  qualsevol manipulació que hagi pogut patir

A la pràctica, mitjançant un certificat digital d’usuari, es pot fer el següent:

 • Signar els correus  electrònics i documents: quan un correu o document està signat se’n pot provar la seva procedència i si els interlocutors disposen també de certificat digital, es garanteix la inviolabilitat dels continguts.
 • Tenir accés a llocs restringits (com és el cas del SIR): el certificat digital és més segur que el tradicional sistema de la clau de pas.
Si s'interactua amb el SIR com a persona física
 ValidesaWeb
DNI electrònic-http://www.dnielectronico.es/
Certificat idCAT de l'Agència Catalana de Certificació4 anyshttp://www.idcat.net/idcat/ciutada/menu.do?clauer o bé: http://www.catcert.cat
Certificat de Persona Física de la FNMT3 anyshttp://www.fnmt.es/ 

Garanteix la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes. Aquests certificats són gratuïts. 

 

Si s'interactua amb el SIR com a empresa:
 ValidesaCostWeb
Certificat de Persona Jurídica de Camerfirma2 anys80€ i 60€ cada renovacióhttp://www.camerfirma.com/camerfirmaPublic/index.html
Certificat de Persona Jurídica de la FMNT tipus 2CA2 anysgratuïthttp://www.fnmt.es/

Garanteix la pertinença del titular a una empresa determinada.

Un cop obtingut el certificat digital, cal omplir la sol·licitud corresponent al perfil d'usuari escollit.

Hi ha dos tipus de sol·licitud en funció del tipus d'usuari:

 • Usuari amb perfíl ramader
 • Usuari amb perfil gestora (la gestora omple una sol·licitud d'alta i cadascuna de les explotacions que es vinculen ha d'autoritzar aquesta gestió mitjançant el full de vinculació)

Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a l'oficina comarcal de la comarca on es trobin ubicades les explotacions i, en el cas de les gestores, la OC de la comarca on es trobi la ubicada la gestora.

Un cop s’ha fet efectiva, els usuaris reben un correu electrònic on se’ls confirma l’alta i se’ls adjunta la última versió dels manuals d’usuari.

Informació relacionada

Navegador i accés a Internet

 • Velocitat mínima recomanada d’accés a Internet: ADSL 1Mb.
 • Tenir instal·lat el programa Microsoft Internet Explorer al PC. Es recomana tenir instal·lades totes les actualitzacions de seguretat oportunes per la versió d’explorador que s’estigui emprant.
 • En tot cas, el navegador ha de complir amb les següents especificacions per a que funcioni correctament:
  • Microsoft Internet Explorer Versions 6, 7 o 8.
  • Les versions d’Internet Explorer anteriors han de suportar una intensitat de xifrat 128 bits (per a que pugui fer ús del certificat digital i no apareguin errors d’accés).

 

Informació relacionada

Adobe Acrobat Reader 7.0 o superior

Informació relacionada

Es recomana l’ús d’ordinadors que compleixin amb el següent perfil com a mínim:

Pentium II (o AMD K6) o superior. 64Mb RAM. Monitor amb resolució de 800x600 píxels. Impressora.

Important: Els usuaris disposen d’un Manual de Requisits Tècnics on es detalla tota aquesta informació i a més conté les instruccions per a la configuració inicial del certificat i el SIR.

Important : L’accés al sistema amb certificat digital dóna accés directe als usuaris a les seves dades, de manera que no és necessari disposar de clau d’usuari/paraula de pas.

Accés a l'aplicació del SIR

Aquesta pantalla inicial mostra que el sistema està dividit en sis blocs, cadascun amb un color característic:

 • Els usuaris ramaders i gestores tenen accés als blocs d’activitats i registre d’entitats (vermell), Identificació Animal (verd) i Certificats i moviments (taronja).
 • La resta de blocs tenen l’ús restringit pels usuaris interns del Departament.

Cadascun dels blocs està dividit en una sèrie de menús i submenús que donen accés als diferents tràmits disponibles.
Els funcionament de tots els tràmits està explicat de manera detallada en el Manual d’usuari ramader, que reben els ramaders en el moment que se’ls confirma l’alta al sistema.

Funcionament aplicació SIR

Informació relacionada

Per donar-se de baixa com a usuari del SIR s'ha d'omplir la sol·licitud:

Informació relacionada

Data d'actualització:  12.07.2017