• Imprimeix

Introducció i funcionalitats

Amb la intenció de millorar i diversificar les vies de comunicació amb els diferents sectors ramaders i agilitzar els tràmits administratius de les explotacions fent ús de les noves tecnologies, el Departament d’Agricultura ha apostat des de l’any 2010 pel desenvolupament d’una via de gestió telemàtica ramadera, que en aquests moments es realitza a través del programa de gestió del departament, SIR (Sistema d’Informació Ramadera).

L’accés dels ramaders al programa els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, la identificació dels animals i al registre de les explotacions. Aquesta gestió telemàtica suposa un estalvi substancial de temps i desplaçaments a les diferents dependències del departament, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i aïllament són més marcats.

D’altra banda, darrerament la Subdirecció General de Ramaderia del Departament d'Agricultura ha inclòs dins els seus objectius principals el compliment íntegre de la normativa estatal referent a la traçabilitat animal, en concret aquella que fa referència al Registre de Moviments de Bestiar desenvolupada pel Reial Decret 728/2007, i és per això que es pretén consolidar aquest nou model de gestió ramadera i fer-la extensiva a tot el territori, ja que, entre altres, permet la sol·licitud i l’enregistrament on-line dels moviments per part dels titulars i aquest fet concorda  amb l’objectiu més amunt esmentat.

 En aquests moments les funcionalitats disponibles pels usuaris externs del SIR són:

 • Consulta de dades de les explotacions pròpies
 • Consulta de l’estat administratiu de les gestions relacionades amb les seves explotacions
 • Actualització del cens
 • Consulta de dades dels animals amb identificació individual
 • Notificació de naixements d’animals de l’espècie bovina
 • Comunicació de morts d’animals de l’espècie bovina
 • Sol·licitud, pagament i emissió de Certificats Sanitaris de Moviment (document amb signatura digital d’un veterinari, oficial o habilitat, que acompanya els animals en el moment del seu trasllat)
 • Emissió de Documents Sanitaris de Trasllat (document que acompanya els moviments d’animals dins de Catalunya i que no necessita la signatura del veterinari).
 • Consulta, notificació i confirmació de moviments
 • Impressió de DIB
Data d'actualització:  17.07.2012

Informació relacionada

 • REIAL DECRET 728/2007, de 13 de juny,

  pel qual s’estableix i es regula el Registre general de moviments de bestiar i el Registre general d’identificació individual d’animals. (BOE núm. 155 - 29/06/2007)