• Imprimeix

Permís d'entrada de garrins

A partir del 23 de juny, els permisos d'entrada de garrins s'han de demanar a través del nou sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR).

Amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació ramadera i facilitar la comunicació del sector amb el Departament, la Subdirecció General de Ramaderia ha cregut convenient establir un protocol alternatiu a l’actual per la sol·licitud de permís d’entrada de garrins (PEG) per aquells ramaders de porcí que estiguin donats d’alta al sistema de Gestió Telemàtica Ramadera.

Actualment, tots els ramaders i empreses que volen entrar animals de l’espècie porcina a una explotació classificada com a transició de garrins, engreix o  recria de reproductores han de desplaçar-se a la oficina comarcal corresponent per tal de sol·licitar el preceptiu permís d’entrada i, en el cas dels engreixos TD/TF, lliurar el talonari de documentació sanitària de trasllat (DST) mentre duri el període d’engreixada.

No obstant això, aquells ramaders que ja han sol·licitat l’alta com a ramaders telemàtics i realitzen la gestió dels seus moviments a través del SIR no han de fer el lliurament del talonari de DST, de manera que només han de desplaçar-se a la oficina comarcal a fer la sol·licitud del permís d’entrada.

És per això que, es vol oferir als ramaders telemàtics una nova via de sol·licitud d’aquest permís i estalviar-los així un desplaçament innecessari.

 

Destaquem

Gestió telemàtica ramadera

Accés a l'aplicació

 1. Per tal de sol·licitar un PEG els ramaders o gestors ramaders donats d’alta com usuari del SIR hauran d’omplir un formulari web.
 2. Un cop formalitzat el formulari, que inclou els camps que necessaris per poder tramitar el permís, el sol·licitant només haurà de procedir a enviar-lo mitjançant el botó d’acció corresponent. La sol·licitud anirà a una bústia on es centralitzaran totes  les sol·licituds i des de la qual es distribuiran a les bústies de correu electrònic genèriques de les diferents oficines comarcals.
 3. Per tal d’aprovar la sol·licitud, els serveis veterinaris oficials de la Oficina Comarcal han de realitzar una sèrie de comprovacions, entre les quals hi ha els moviments d’entrada i de sortida de l’engreixada anterior. Per aquest motiu, els ramaders que optin per fer la sol·licitud de PEG via correu electrònic, han de gestionar els seus moviments a través del SIR.
  • En cas d’haver utilitzat algun document manual (autoguies de talonari) caldrà escanejar i adjuntar aquests documents al correu de sol·licitud.
 4. Un cop realitzades aquestes comprovacions els serveis veterinaris de l'Oficina Comarcal podran autoritzar el PEG, i ho comunicaran al sol·licitant responent el seu correu.
 5. El correu de resposta dels serveis veterinaris de l'Oficina Comarcal  especificarà en el seu motiu el codi del permís d’entrada assignat.
 6. El correu de resposta dels serveis veterinaris de l'Oficina Comarcal haurà d’anar signat electrònicament pel veterinari que autoritzi el permís.
 7. Un cop rebuda la resposta, el ramader/gestor podrà imprimir el correu, com a document acreditatiu de l’autorització.
  • També es aconsellable arxivar informàticament les autoritzacions de PEG.


 

Informació relacionada

Data d'actualització:  23.06.2016