• Imprimeix

Pla pilot llibre registre de bovins

El Departament d'Agricultura posa en marxa un Pla Pilot per l'adaptació al format telemàtic del Llibre de Registre de Bovins.

Amb aquest pla es vol permetre als titulars de les explotacions de boví que estiguin donades d'alta al sistema de gestió telemàtica del Departament i que així ho sol·licitin, accedir a la gestió telemàtica del Llibre de Registre de Bovins.

La posada en pràctica del pla durant un període transitori, permetrà comprovar que el sistema funcioni correctament, detectar i corregir qualsevol deficiència que pugui sorgir abans de la seva implantació definitiva.

Destaquem

SIR - Gestió telemàtica ramadera Accés a l'aplicació Oficines comarcals del Departament Àmbits: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre
Data d'actualització:  12.12.2012

Informació relacionada