• Imprimeix

Veterinaris habilitats

La figura del veterinari habilitat es pot vincular a un usuari Gestora, i aquest podrà validar, emetre i imprimir Certificats Sanitaris de Moviment (CSM), en determinades circumstàncies, per les explotacions que es trobin vinculades al mateix usuari Gestora.

Per tal de poder actuar com a veterinari habilitat d’una gestora, els veterinaris han d’estar col·legiats i han de cursar una formació prèvia on se’ls facilita la informació necessària relativa als requisits necessaris per poder autoritzar un CSM.

Amb caràcter general, el veterinari habilitat podrà validar CSM:

  • Per aquells moviments amb destinació escorxador, dels quals conegui i pugui certificar una correcte qualificació sanitària de l’explotació d’origen.
  • Per aquells moviments amb destinació engreix, dels quals conegui i pugui certificar la correcte qualificació sanitària de l’explotació d’origen i destinació, així com la compatibilitat de classificacions zootècniques entre l’explotació d’origen i destí.


El veterinari habilitat no podrà validar CSM:

  • Per aquells moviments que requereixen controls i analítiques prèvies específics per al moviment (moviments amb destinació vida de futurs reproductors/es).
  • En el cas que no conegui la classificació zootècnica i la qualificació sanitària de l’explotació de destinació.
  • En el cas que la qualificació sanitària de l’explotació d’origen no sigui la necessària per autoritzar el trasllat.

 

Important: No és possible donar d’alta un veterinari habilitat si aquest no es troba vinculat a una gestora, ni es podrà vincular un veterinari a una gestora que no disposi de cap explotació.

A continuació es faciliten els documents corresponents a la sol·licitud de vinculació i a la baixa de la vinculació d’un veterinari amb una gestora, que també estan disponibles a les oficines comarcals del Departament, així com el Manual de gestió telemàtica ramadera per a veterinaris habilitats. 

Data d'actualització:  19.04.2016