• Imprimeix

Participació en la provisió temporal de llocs de treball

Formulari de sol·licitud

Feu servir aquest formulari per participar en la provisió de llocs de treball vacants que ofereix el Departament.

 

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris. 

Dades de la convocatòria


Dades personals


Dades acadèmiques

Llicenciatura, grau o títol equivalent
Diplomatura universitària o títol equivalent
Títol de batxillerat / cicles formatius de grau superior / Formació professional de 2n grau
Títol de graduat ESO / cicles formatius de grau mitjà / Formació professional de 1r grau / graduat escolar
Certificat d'escolaritat
Cap titulació

Coneixements informàtics

Cap acreditació
ACTIC bàsic
ACTIC mitjà
ACTIC avançat
Altres

GEEC
GECAT
Click&Decide
GIP-SIP
Aul@
EACAT
S@rcat
GECO+
Altres aplicacions informàtiques

Coneixements de llengua catalana

Nivell superior o equivalent C2
Nivell de suficiència o equivalent C1
Nivell intermedi o equivalent B2
Nivell elemental o equivalent B1
Cap acreditació

Vinculació amb l'Administració de la Generalitat

Funcionari de carrera

Funcionari interí


Laboral fix


Laboral temporal


Sense vinculació


Experiència laboral

Àmbit de recursos humans
Àmbit econòmic
Àmbit jurídic
Àrea TIC
Atenció al públic
Biblioteca
Gestió d'ajuts del DARP (DUN, PAC...)
Laboratori
Organització
Prevenció de riscos laborals
Registre i arxiu
Secretaria de direcció

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestió de currículums, la finalitat del qual la gestió de les places vacants en els processos de selecció corresponents. La gestió dels currículums té per objecte facilitar l'ocupació temporal de llocs de treball de personal funcionari i laboral en cas que es produeixin vacants i per ocupar llocs de treball de personal laboral amb caràcter fix.

L'òrgan responsable del fitxer és la Subdirsecció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.

Declaro que les dades que faig constar en aquest formulari i en el currículum són certes i les puc acreditar*

Accepto les condicions*